Bruktboliger falt med 8.6%, nybygg med 15-20%

Publisert

Utbyggernes organisasjoner sier nye boliger har falt med 20%, størst er fallet i Katalonia og Madrid hvor det også er størst antall usolgte nye boliger nå.

Utbyggernes organisasjoner sier nye boliger har falt med 20%, størst er fallet i Katalonia og Madrid hvor det også er størst antall usolgte nye boliger nå.

Etter tre kvartaler med prisnedgang, ifølge det spanske instituttet for nasjonal statistikk INE, har man registrert en prisnedgang på 8.6% på brukte leiligheter noe som har dradd eiendomsmarkedet ned med 3% i snitt. Samme materiale viser at prisene for helt nye boliger gikk opp med 3.7% 2008 sett under ett. Dette betyr ikke at prisene har fortsatt å stige for nye boliger, tallene er gjort basert på tall fra omsatte nye boliger til og med tredje kvartal. Her er det et langt etterslep, da boligene gjerne ferdigstilles lenge etter at kjøpekontrakt er gjort og pris fastsatt. Kontraktene for boligene i statistikken er dermed gjort før det største fallet var effektivt.

 

15-20% nedgang for nye boliger

 

Utbyggernes egne tall sier at det reelle fallet i pris på nye boliger er mellom 15 og 20% siste tolv måneder.

 

Ifølge INE har antallet solgte boliger gått ned med 30% i perioden 1. juli til 30. september. Størst nedgang i antall transaksjoner finner vi langs middelhavet med en nedgang på 42% i denne perioden.

 

Tomteverdiene tilbake på 2005 nivå

 

Tall i fra boligdepartementet viser at verdien på tomter nå er tilbake på nivå fra 2005. Samme har skjedd her som med boliger, antallet transaksjoner er dramatisk ned.

 

En trøst for markedet er rentenivået som nå er lavere enn på lenge. EURIBOR var ved utgangen av året 3.4%, noe som vil få effekt for spanjolene utover 2009 når betingelsene for de med flytende rente på lånet sitt blir oppdatert.

 

Svartest i de store byene

 

Spanias økonomiske motor Katalonia er hvor prisnedgangen har vært størst med 8.3%, Madrid følger tett med -7%, Baskerland -6.3% og Navara med -5.3%. Finansminister Pedro Solbes forklarer tallene for Madrid og Katalonia med den voldsomme oppgangen som har vært i de regionene siste årene, samtidig som det her er store mengder nye boliger som fortsatt står usolgt. Ingen steder har boligprisene i Spania steget så mye som i de største byene.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter