Bruker 2 prosent av inntekten på strøm

Publisert

Det internasjonale revisjonsselskapet KPMG har regnet seg fram til at husholdningene i Spania i snitt betaler 591 euro per år i strøm. Det vil si 0,7 euro per dag. Dette fremgår i rapporten «Kraftselskapenes bidrag til utviklingen av det spanske samfunnet,» som er utarbeidet av KPMG på oppdrag fra sammenslutningen av de største strømleverandørene i Spania, Unesa.

Ifølge kartleggingen bruker hver husholdning i Spania i gjennomsnitt 2,18 prosent av inntektene sine på strøm. Beregningene viser også at en gjennomsnittlig husholdning har et årlig forbruk på 2.500 kilowattimer (kWh).

Ifølge rapporten sysselsetter de fem medlemsbedriftene (Unesa Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP og E.ON) direkte eller indirekte 151.420 personer. Noe som utgjør 1 prosent av den samlede spanske sysselsetting og 8,5 prosent av sysselsettingen i industrisektoren.

Kraftselskapenes bidrag til Spanias bruttonasjonalprodukt (BNP) er beregnet til 21 milliarder euro. Det vil si 2,1 prosent av landets totale BNP.

I 2013 investerte disse fem energiselskapene 616 millioner euro i forskning og utvikling, 204 millioner euro i ulike miljøtiltak og 147 millioner euro i utdanning og kultur.

Europas tredje dyreste strøm

Spania er blant de landene som de siste årene har sett størst prisvekst i energisektoren, og bare i 2013 ble strømprisene satt opp fire ganger.

Fra 2009 har det vært fritt valg av energiselskap i Spania, men likefullt fortsetter prisene å gå opp. Siden 2007 har strømprisene økt med hele 74,5 prosent, og fra 2002 har prisene gått opp med over 100 prosent, ifølge Eurostat.

Til sammenlikning har strømprisene i Tyskland i perioden mellom 2007 og 2013 steget med kun 4,1 prosent.

Mangel på konkurranse og prissamarbeid

Forbrukerorganisasjonene hevder denne økningen skyldes at det ikke eksisterer reell konkurranse i det spanske strømmarkedet, og at noen få dominerende, oligarkiske selskaper samarbeider seg imellom.  

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter