Børsnoterte selskaper bruker skatteparadis

Publisert

Nesten alle av de 35 selskapene som er notert på den spanske børsen bruker skatteparadiser. Det kommer fram i en rapport lagt fram av Observatorio RSC, en organisasjon som overvåker bedriftenes samfunnsansvar.

Tallene, basert på selskapenes rapporter for 2012, viser en 31,9 prosent økning i bruken av skatteparadiser sammenlignet med 2010. I 2012 bruker altså 33 av de 35 børsnoterte bedriftene skatteparadiser, noe som tilsvarer 94 prosent. Det mest brukte skatteparadiset er den amerikanske delstaten Delaware, etterfulgt av Nederland, Luxembourg og Irland. Totalt har de 33 selskapene hele 449 datterselskaper i 17 ulike skatteparadiser.

Kun økonomiske hensyn

Rapporten hevder at ingen av de børsnoterte gjorde en innsats for å ta et større samfunnsansvar i 2012. De hevder videre at bedriftenes forpliktelser i henhold til samfunnsansvar (CSR), godt styresett og finanspolitikken ansvaret i de årlige rapportene til Spanias 35 største selskap har lite substans.

“Det er ingen bevis for at investeringsbeslutninger er gjort med noen tanker om deres innvirkning utover det rent økonomiske. Rapportene har vanligvis en positiv og fortellende fokus uten noen prosess for ansvarliggjøring eller å måle i hvilken grad de er i stand til å oppnå uttalte mål,” sier Orencio Vázquez, som ledet forskergruppen.

Skjuler miljørisiko og ivaretar ikke for arbeidernes rettigheter

Rapporten peker også på en generell mangel på åpenhet og sier at ” selskaper enten bevisst utelater økonomiske data eller analyserer informasjonen feil ut ifra et samfunnansvarlig perspektiv.”

Rapporten konkluderer med at “det fortsetter å være et gap mellom engasjement og handling,” og slår fast at bare fem selskaper er uttrykkelig forplikter seg til å beskytte arbeidernes rettigheter i land hvor de internasjonale normer for organisasjonsfrihet og frie tarifforhandlinger ikke gjelder. Ifølge rapporten forplikter kun to selskaper seg til å utvikle disse rettighetene. Den sier også at de årlige rapportene generelt forsøker å skjule miljørisikoene forbundet med bedriftenes aktiviteter, og at risikovurdering i forhold til miljøet er “praktisk talt ikke-eksisterende.”

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Flere relaterte nyheter

Nyttig å vite: