Boligprisene ned 24.5% siden 2007

0
319
Leie av bolig i Spania

Ny statistikk viser at etter utgangen av november måned har prisene på bolig i Spania, i gjennomsnitt, gått ned med 8% dette året. Siden prisene var på det høyeste i 2007 har prisene i snitt gått ned med 24.5% totalt.

 

Ny statistikk viser at etter utgangen av november måned har prisene på bolig i Spania, i gjennomsnitt, gått ned med 8% dette året. Siden prisene var på det høyeste i 2007 har prisene i snitt gått ned med 24.5% totalt.

Tallene kommer fra et av Spanias største takseringsselskaper TINSA.

Det er i storbyene prisene har gått ned mest med 9.7% siste 12 måneder, med en noe lavere prisnedgang i mindre sentrale områder. Langs middelhavskysten viser tallene til en nedgang på 8% i gjennomsnitt, men med store lokale og regionale variasjoner.

Flater ut langs kysten
Tallene fra takseringsselskapet viser at siden prisnedgangen startet i 2007 har prisene gått mest ned langs kysten, totalt 30,4% sammenliknet med 26.7% i storbyene og de regionale hovedstedene. Prisene langs kysten viser nå en flater utvikling i det prisene i storbyene har gått ned mer enn langs kysten.

Det er områder preget av stor produksjon av boliger og mange relativt like boliger hvor prisfallet har vært størst. I områder som Torrevieja, Orihuela og deler av Murcia og Almeria har prisene i noen tilfeller falt med over 50% noe som har ført til at mange nye kjøpere har kommet på markedet for å endelige realisere sine kjøp.