Boligprisene ned 1,9% i 2010

Publisert

Nye tall fra spanias statistisk sentralbyrå INE, viser at prisen på boliger i Spania i gjennomsnitt gikk ned med 1.9% i 2010 sammenliknet med året før. De nye tallene bekrefter andre tall som har indikert at fallet i boligprisene har flatet ut.

Siden "krisen" slo til har fallet vært størst i 2008 hvor man registrerte et fall på 5.4%. I 2009 fortsatte fallet med 4.3% men for 2010 er utviklingen langt flatere med kun 1.9% nedgang.

Nye tall fra spanias statistisk sentralbyrå INE, viser at prisen på boliger i Spania i gjennomsnitt gikk ned med 1.9% i 2010 sammenliknet med året før. De nye tallene bekrefter andre tall som har indikert at fallet i boligprisene har flatet ut.

Siden "krisen" slo til har fallet vært størst i 2008 hvor man registrerte et fall på 5.4%. I 2009 fortsatte fallet med 4.3% men for 2010 er utviklingen langt flatere med kun 1.9% nedgang.

Siste kvartal av 2010 falt prisene med 0.1% sammenliknet med samme periode året før. Dette er en minste nedgangen man har notert siden prisene begynte å falle.

Tallene fra INE er ikke like de tallene takseringsselskapet Atasa publiserte tidligere som viste en nedgang i 2010 på 3.5%. Atasa er et privat selskap eid av flere spanske banker. Forskjellen i tallene kan skylde at tallet fra INE ikke tar med "sosialboliger" eller såkalte VPO i sin statistikk. INE tar heller hensyn til pris pr m2 eller antallet omsatte boliger når de kalkulerer denne statistikk.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter