Blant regionene med høyest vekst

Publisert

Comunidad Valenciana er blant regionene i Spania med høyest økonomisk vekst i tredje kvartal. Regionen der Costa Blanca hører hjemme hadde en økning i bruttoproduktet for juli, august og september på hele 4,3 prosent sammenliknet med i fjor. Det er nærmere en prosent over gjennomsnittet for alle regionene sett under et. Balearene der sommerturismen også er viktig for økonomien hadde en tilsvarende vekstprosent, mens La Rioja økte med 3,8 prosent.

Også Kanariøyene har gjennom sommermånedene hatt en sterk vekst, med 3,7 prosent i tredje kvartal sammenliknet med i fjor. Det samme kan sies for Catalonia som med en vekst på 3,6 prosent også ligger over gjennomsnittet for Spania (3,4 prosent). Tallene er ikke endelige men er basert på beregninger fra den uavhengige organisasjonen for økonomisk vekst i Spania, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Spansk økonomi
Foreløpige beregninger fra det spanske statistikkbyrået INE viser at Spania hadde en vekst på 0,8 prosent i tredje kvartal. Det er to desimaler mindre enn resultatet for andre kvartal. Tallene bekrefter likevel den positive utviklingen i økonomien, noe som blir tydelig når man ser på den årlige veksten. Den hadde ved utgangen av september økt med hele 3,4 prosent, sammenliknet med i fjor og tre desimaler opp fra årsberegningen i juni. Det gir en vekstkurve som ikke har vært bedre siden slutten av 2007, før finanskrisen.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter