Betydelig økt sysselsetting i 2014

Publisert

Finansminister Luis de Guindos mener sysselsettingen i 2014 vil øke mer enn tidligere antatt. Arbeidsledigheten i Spania var etter tredje kvartal i fjor på 26 prosent, et tall finansministeren har tro på vil reduseres betydelig i løpet av året. Han forespeiler også videre økonomisk vekst og lover lavere inntektsskatt og at momsen fryses på dagens nivå.

I et intervju med radiostasjonen Cadena Ser sier finansministeren at Spania vil få en «netto» økning i sysselsettingen som er høyere enn den regjeringen annonserte i september da budsjettet for 2014 ble lagt frem. Regjeringen mente da at det ville bli en økning på beskjedne 20.000 arbeidsplasser, et tall som nå settes høyere. De Guindos vil imidlertid ikke gi noe eksakt tall hvor mange arbeidsplasser regjeringen forventer.

Finansministeren er også positiv til spansk økonomi generelt. Spanias bruttonasjonalprodukt økte med 0,1 prosent i tredje kvartal i 2013, den første økonomiske veksten på to år. Regjeringen har foreløpig ikke fått inn tallene for siste kvartal, men finansministeren forventer fortsatt økonomisk vekst. De Guindos har også tro på at spanjolene etter hvert vil føle seg tryggere på ikke å miste jobbene sine, noe han mener vil gi seg utslag i økt forbruk. Uten økning i forbruket kommer ikke Spania videre ut av nedgangstider påpeker finansministeren.

De Guindos lover også at det ikke skal gjøres flere endringer i arbeidsreformen. De siste endringene ble gjort i desember med blant annet en forenkling av arbeidskontrakter og åpning for økt bruk av deltidsansatte. Den omstridte reformen ble innført i 2012 og har som mål å gjøre det lettere for firmaer å si opp ansatte og legge til rette for midlertidige arbeidskontrakter fremfor faste ansettelser. Tanken er at arbeidsgivere som slipper å forplikte seg til langvarige arbeidskontrakter og som vet at de kan si opp folk dersom firmaet skulle få problemer, i større grad vil være villige til å ta sjansen på nye ansettelser. Kritikerne av reformen har på sin side ment at reglene svekker arbeidstagernes rettigheter og at man uansett ikke har oppnådd den økte sysselsettingen som var målet med reformen.

Finansminister Luis de Guindos forespeiler også skattelette til folket. Regjeringspartiet Partido Popular ønsker i utgangspunktet minst mulig skatter og avgifter, men har på grunn av krisen måttet gå på akkord med egen politikk. I følge De Guindos vil i første omgang inntektsskatten (IRPF) settes ned igjen til det nivået den var på i 2011. Finansministeren lover samtidig at det ikke kommer nye økninger i merverdiavgiften (IVA).

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter