Ber regjeringen sette opp momsen

Publisert

Den spanske sentralbanken Banco de España ber regjeringen om nye innsparinger og reformer for å sikre økonimisk vekst på lang sikt. Blant tiltakene som forslåes er endring av skattesystemet og heving av merverdiavgiften. Sentralbanken mener regjeringens skattereform bør endres og heller innrettes spesielt mot å bekjempe landets høye arbeidsledighet. Også EU-kommisjonen og Den internasjonale pengefondet (IMF) har kommet med liknende signaler.

Merverdiavgiften i Spania har siden 2010 gått opp fra 16 til 21 prosent. Banco de España mener likevel det er nødvendig å heve satsene ytterligere for å kompensere for økte utgifter til sosiale stønader og trygd til landets mange arbeidsledige. Å sette opp avgiften strider imidlertid med Partido Populars planer. Økonomiminister Cristobal Montoro (PP) har de siste månedene argumentert mot en ny momsøkning, fordi han frykter det vil redusere det private forbruket og få en negativ effekt på den begynnende økonomiske veksten som Spania har hatt det siste tre, kvart året.

Den spanske sentralbanken mener på sin side at økte inntekter til staten er nødvendig dersom regjeringen skal nå målet om å redusere det offentlige underskuddet slik de er blitt enige om i EU. Både EU-kommisjonen og IMF har tidligere sagt det samme og mener tiltaket er nødvendig for å sikre en bærekraftig økonomi fremover. Regjeringen blir også rådet til å endre skattereformen og i større grad legge til rette for ordninger spesielt rettet inn mot å redusere landets høye arbeidsledighet (for øyeblikket på mellom 25 og 26 prosent).

 

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter