Ber bankene tilby gjeldsordninger

0
77

I 2011 ble det avsagt utkastelsesdom i 58.241 saker. Antallet husstander i Spania som grunnet arbeidsledighet ikke klarer å betale husleie og avdrag på lån har steget. Nå har regjeringen bedt bankene om å stanse utkastelsene og heller tilby kundene gjeldsordninger.

Tall fra det spanske domstolsrådet, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), viser at antall  utkastelsesdommer i 2011 økte med 22% sammenliknet med året før. Andalucía og Valencia er de to regionene der problemet er størst. For hele Spania er det gjennomført mer enn 150.000 utkastelser siden den økonomiske krisen startet. 300.000 saker står for tur.

I 2011 ble det avsagt utkastelsesdom i 58.241 saker. Antallet husstander i Spania som grunnet arbeidsledighet ikke klarer å betale husleie og avdrag på lån har steget. Nå har regjeringen bedt bankene om å stanse utkastelsene og heller tilby kundene gjeldsordninger.

Tall fra det spanske domstolsrådet, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), viser at antall  utkastelsesdommer i 2011 økte med 22% sammenliknet med året før. Andalucía og Valencia er de to regionene der problemet er størst. For hele Spania er det gjennomført mer enn 150.000 utkastelser siden den økonomiske krisen startet. 300.000 saker står for tur.

Man regner med at de fleste banker i Spania nå kommer til å følge regjeringens oppfordring og underlegge seg de nye reglene for god bankpraksis («El código de buenas prácticas bancarias»). Det betyr at lånekunder med betalingsproblemer i første omgang vil få et tilbud om en ny nedbetalingsplan der avdragene er mindre og nedbetalingstiden lengre. Dersom den nye planen ikke fungerer, skal det gjøres en endelig avtale om avvikling av låneforholdet – en gjeldsordning. Familiene vil etter det ha mulighet til å fortsette å bo i hjemmene sine i opptil to år. Forutsetningen for å bli boende er at husstanden betaler en minimal husleie til banken. Deretter vil boligen bli overført til bankens eie mot at kunden får hele gjelden sin slettet.

Målet med gjeldsordningen er at familier som har mistet jobben på grunn av krisen skal få en mulighet til å gjenvinne kontroll over egen økonomi. Samtidig skal bankene få tilbake så mye som mulig av de pengene de har lånt ut. Til nå har mange banker gått til tvangssalg av boliger uten å tilby verken nye nedbetalingsplaner eller gjeldsordninger. Tvangssalg av fast eiendom i økonomiske krisetider har i tillegg ikke vært noen god forretning. Salgsummen på boligen er ofte blitt for lav til å dekke kundens gjeld. Mange familier har derfor endt opp med å skylde bankene penger etter at boligen er solgt.    

De nye reglene vil ikke kunne redde dem som allerede har mistet boligene sine, men vil forhåpentligvis kunne hjelpe mange av dem som nå befinner seg i en vanskelig situasjon. For å få tilbud om gjeldsordning må man imidlertid oppfylle visse krav. Det er for eksempel bare familier der alle er arbeidsledige som vil kunne nyte godt av ordningen, noe som i dag er tilfelle for rundt 1,5 millioner spanske husstander. I tillegg kan verdien på familiens bolig i utgangspunktet ikke overstige 200.000 euro. Det er også et krav at minst 60% av husstandens trygd har gått med til å betale renter og avdrag på lån. Gjeldsordningen gjelder ikke for familier som har mer enn én bolig.

Av Ole C. Glad