Bekrefter vekst på 0,3 prosent

Publisert

Spanias bruttonasjonalprodukt økte med 0,3 prosent i siste kvartal i fjor. Det viser endelige tall fra det nasjonale statistikkbyrået Instituto Nacional de Estadística (INE). Rapporten bekrefter regjeringens tidligere beregninger og viser at økonomien i 2013 har vært bedre enn tidligere fryktet.

Det første tegnet til økonomisk vekst på to år kom i tredje kvartal i fjor med en økning på 0,1 prosent. INEs beregninger for oktober, november og desember viser nå at utviklingen har fortsatt i samme retning. Resultatet for hele fjoråret ender dermed med en nedgang på 1,2 prosent som er mindre enn tidligere beregnet.

Regjeringen ser nå fremover med større optimisme enn på lenge. Finansminister Luis de Guindos sa i et møte i Brussel tirsdag 28. januar at man for 2014 forventer økt økonomisk vekst og reell nedgang i arbeidsledigheten. I følge regjeringens beregninger vil landets bruttonasjonalprodukt vokse med 0,7 prosent, et tall Guindos justerte opp til 1,0 prosent.

Foran EUs representanter og Det internasjonale pengefondet sa den spanske finansministeren at landet hadde vært gjennom en svært vanskelig tid «på grensen til kollaps» og at landets økonomiske situasjon på et tidspunkt utgjorde den største bekymringen i Eurosonen. I følge Guindos kunne man takke regjeringens reformer for at økonomien nå var på vei oppover igjen. Han understreket samtidig at det gjenstod mye arbeid og viste til landets høye arbeidsledighet, for øyeblikket på over 26 prosent.

Selv om Spania sliter med høy ledighet og økte økonomiske og sosiale forskjeller, er det flere som deler regjeringens optimisme. Pengefondet (IMF) kom tirsdag 21. januar med oppdaterte økonomiske prognoser for 2014 der Spanias forventede vekst var justert opp med fire desimaler fra 0,2 til 0,6 prosent. At prognosene var forbedret med det firedobbelte ble begrunnet med at den tidligere så langsomme prosessen med å komme ut av nedgangstider nå så ut til å gå raskere og at belastningen av de økonomiske tiltakene regjeringen hadde gjort var blitt mindre.

IMF har samtidig sagt at de ser på utviklingen som sårbar og mener i likhet med EU at Spania må gjøre mer for å stimulere jobbmarkedet og få ned ledighetstallene. IMF mener det må gjøres nye og mer dyptgående reformer innen arbeidsmarkedet og at lønnsreduksjonene som er gjort siden 2010 ikke er nok. I følge organisasjonens eksperter har det høye lønnsnivået innen enkelte sektorer i Spania de siste årene bidratt til å øke ledigheten, fordi mange firmaer av økonomiske årsaker har sett seg nødt til å si opp ansatte. IMF mener regjeringen nå bør ta initiativ til å få ned lønnsnivået ytterligere. Det vises til arbeidsreformen og muligheten for å etablere ordninger der firmaer gir arbeidskontrakter på ubestemt tid i bytte mot lavere lønninger.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter