Bedre enn forventet i 2010

Publisert

Spanias statsminister Jose Luis Rodriguez Zapatero uttalte til radiostasjonen Onda Cero at målet om å holde budsjett underskuddet for 2010 under 9.3% av BNP ble nådd.

-Resultatet ble faktisk  «noe bedre», sa Zapatero.

Statsministeren mener årets underskudd vil bli på under 6 prosent av bruttonasjonalproduktet, slik regjeringen har satt som mål.

Spanias statsminister Jose Luis Rodriguez Zapatero uttalte til radiostasjonen Onda Cero at målet om å holde budsjett underskuddet for 2010 under 9.3% av BNP ble nådd.

-Resultatet ble faktisk  «noe bedre», sa Zapatero.

Statsministeren mener årets underskudd vil bli på under 6 prosent av bruttonasjonalproduktet, slik regjeringen har satt som mål.

-Selvsagt vil vi holde oss innenfor underskuddsmålet på 6,0 prosent i 2011, akkurat slik vi holdt oss innenfor 9,3 prosent i 2010. Jeg kan opplyse om at vi kommer noe bedre ut enn målet vi satte oss for fjoråret, sa Zapatero til Onda Cero.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter