Bedre boliglån i Spania

Publisert

Endelig kommer Spanias nye lov om boliglån. Loven innskrenker bankenes avtalefrihet og gir bedre beskyttelse til forbrukerne. Det skal også bli forbudt å gi bankkonsulenter bonuser for antall låneavtaler de klarer å oppnå. I følge finansminister Luis de Guindos skal kvaliteten på avtalene som inngås gå foran kvantitet. Loven er til behandling i parlamentet og er ventet å tre i kraft i begynnelsen av 2018.

Den nye loven om boliglån (Ley de Crédito Inmobiliario) kommer etter utallige søksmål mot spanske banker for urimelige låneavtaler inngått under lånefesten i årene før finanskrisen. Dagens lovgivning har lenge vært ansett som foreldet og har et langt svakere forbrukervern sammenliknet med andre europeiske land. 

Finansminister Luis de Guindos forsikrer om at den nye loven har bred politisk støtte i parlamentet. Målet med loven er å gi økt gjennomsiktighet i bankenes utlånspraksis, begrense størrelsen på kommisjonene bankene kan inngå og implementere EU-direktiver som gir bedre vern av forbrukerne.

Både høyesterett i Spania og EU-domstolen har tidligere slått fast at spanske banker har operert med klausuler som har gitt dem urimelige fordeler overfor kundene.

Med den nye loven håper man å unngå nye ras av søksmål mot spanske banker slik man har sett den siste tiden og generelt øke juridisk trygghet innen finanssektoren.

En av endringene som kommer er å begrense størrelsen på kommisjoner bankene har rett til å kreve når kunden sier opp en låneavtale. Det skal også bli forbudt for bankene å sette opp kjøp av andre finansprodukter som betingelse for å gi lån og det skal bli lettere å få lånet konvertert til valutaen i landet der kunden har majoriteten av sine inntekter.

I tillegg skal det bli forbudt å gi bankkonsulenter bonuser for antall nye låneavtaler de oppnår. I følge finansminister Luis de Guindos skal kvaliteten på avtalene som inngås gå foran kvantitet. For å unngå uforutsigbarhet og forvirring knyttet til regulering av lån skal konsulenter som opererer i flere regioner underlegges statlig regulering, mens konsulenter som kun driver forretninger i en og samme region skal følge regionale bestemmelser.

Les også: Spanske boliglån kan bli dyrere

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter