BBVA varsler om lavere vekst i Spania

Publisert

Den spanske storbanken og flere spanske analytikere varsler om at veksten i Spansk økonomi ser ut til å ebbe ut noe. I en analyse fra banken heter det at «Tiden med over 3% vekst i BNP ser ut til å være over».

Årsaken til endringen ligger i tre av de faktorene som har bidratt mest til Spanias vekst siste årene: Økt etterspørsel etter varer produsert i Spania, flere turister og lavere oljepriser som har presset prisen på energi noe ned.

Nå fører global uro til lavere vekst i Spanias voksende eksport sektor noe som gjør at man nå ser for seg svakere vekst i den spanske økonomien. I hovedsak er det usikkerhet skapt Donald Trumps angrep på Tyrkia, EU, Kina m.m. som skaper uro og problemer i den globale økonomien noen man føler resultatet av i Spania.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter