BBVA: Spansk vekst i 2011

Publisert

Den spanske storbanken BBVAs avdeling for analyse og forskning har offentliggjort en oppdatert studie av spansk økonomi. Analytikerne ser på det som ”lite sannsynlig” at spansk økonomi vil krympe etter andre kvartal 2011. Risikoen for en ”double dipp” anses som lite sannsynlig for Spanias del.

Den spanske storbanken BBVAs avdeling for analyse og forskning har offentliggjort en oppdatert studie av spansk økonomi. Analytikerne ser på det som ”lite sannsynlig” at spansk økonomi vil krympe etter andre kvartal 2011. Risikoen for en ”double dipp” anses som lite sannsynlig for Spanias del.

Ifølge banken heter det seg at de makroøkonomiske data og tall oppdatert i september viser at det ikke er grunnlag for å frykte at Spania vil gli tilbake i resesjon som en følge av at statens økonomiske stimuli (Plan 2000E) blir mindre og budsjettinnstrammingene satt i gang av Zapatero regjeringen.

Bankens analyse viser at den spanske økonomien er ”ganske låst”. For tredje kvaral 2011 regner man med en svak vekst på 0,1% i det spanske BNP.

Studiene utført av BBVA viser også at det private forbruket i Spania var noe lavere siste kvartal enn hva tidligere estimater viste.

BBVA er en av de spanske bankene som kom styrket ut av finanskrisen, de har hatt lav eksponering mot eiendomsmarkedet høy aktivitet i Latin-Amerika og har kjøpt opp en rekke banker i Storbritannia og USA.
 

Mer om BBVA

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter