Bancaja nedgraderes

Den valencianske sparebanken Bancaja med hovedsete på Costa Blanca har fått sin kredittrating nedgradert. Sparebanken er blant de spanske banker med størst andel av utlån til eiendomsprosjekter som naturligvis i stor grad påvirkes av finanskrisen og overproduksjon i deler av det spanske bolig-markedet.

Den valencianske sparebanken Bancaja med hovedsete på Costa Blanca har fått sin kredittrating nedgradert. Sparebanken er blant de spanske banker med størst andel av utlån til eiendomsprosjekter som naturligvis i stor grad påvirkes av finanskrisen og overproduksjon i deler av det spanske bolig-markedet.

Bancaja har fått sin rating redusert fra A- til BBB+, noe som reflekterer bankens finansielle situasjon og den risiko forbundet med utlån til banken. For bankens del betur at den må betale noe høyere rente når man henter penger i de internasjonale pengemarkedene.

Det er også kommet frem at Bancajas aktiva, som inkluderer 38% av "Banco de Valencia", har sunket kraftig i verdi. Noe som i årene som kommer vil begrense sparebankens evne til å gi nye lån.

Siste års ekspansjon av Bancajas filialer gjør at banken i dag har 42% av sine filialer utenfor dens kjerneområde i Valencia regionen.

Relaterte saker