Arbeidsledigheten øker

0
52
inem-kontor.jpg

I regionen Valencia har antall arbeidsledige kommet opp i 530.307 personer. Bare i oktober måned hadde regionen en økning på 4.575 personer.

Antallet arbeidsledige fortsetter å øke og Inem registrerte i slutten av oktober hele 530.307 personer i regionen Valencia. Antallet arbeidsledige økte med 0,87 prosent fra september til oktober. 

I forhold til resten av Spania er tallet lavt. Bare Baskerland har lavere økning i antall personer per måned som registrerer seg som arbeidsledige.

I regionen Valencia har antall arbeidsledige kommet opp i 530.307 personer. Bare i oktober måned hadde regionen en økning på 4.575 personer.

Antallet arbeidsledige fortsetter å øke og Inem registrerte i slutten av oktober hele 530.307 personer i regionen Valencia. Antallet arbeidsledige økte med 0,87 prosent fra september til oktober. 

I forhold til resten av Spania er tallet lavt. Bare Baskerland har lavere økning i antall personer per måned som registrerer seg som arbeidsledige.

Den verste oktobermåneden hadde regionen i 2008 da de hadde en økning på 192.658 personer.

I provinsen Alicante finnes det per dags dato, 208.914 registrerte arbeidsledige. De hadde en økning på 1,74 prosent fra september til oktober, det er 3.575 personer.
Av de 530.307 arbeidsledige i regionen Valencia, er 267.047 av de arbeidsledige menn.
56.978 personer er under 25 år.

I oktober var det totalt 127.248 personer som fikk arbeid. 11.143 fikk fulltidsstillinger, og 116.105 personer fikk deltidsjobb.

I Spania har arbeidsledigheten økt med 6,7 prosent i løpet av de siste 12 månedene.

Det betyr at oktober måned har nådd ny rekord i antall arbeidsledige med hele 4.360.000 registrerte arbeidsledige.