«Alle vil til Spania denne sommeren» turismen blir verdt 178,8 milliarder i Spania

Publisert

Turistboomen som landet har opplevd de siste månedene, har gjort det mulig for sektoren å komme opp på samme nivå som bruttonasjonalproduktet før covid-19-pandemien.

Turistboomen som Spania har opplevd de siste månedene, har gjort det mulig for sektoren å komme opp på samme nivå av bruttonasjonalproduktet (BNP) som før koronapandemien. Ifølge en Exceltur-rapport som ble lagt frem torsdag 13. juli, vil turismen ved utgangen av året utgjøre 12,6 % av landets BNP, noe som tilsvarer tallene for 2019.

Disse tallene betyr at turismeaktiviteten vil beløpe seg til 178,8 milliarder euro, nesten 14 % mer enn inntektene i 2019, ifølge prognosene til arbeidsgiverforeningen for reiseliv. «Turismen vil bidra til økonomien på samme nivå som før helsekrisen», sa José Luis Zoreda, konserndirektør i Exceltur, under presentasjonen av rapporten.

Til tross for disse flotte tallene vil BNP i reiselivsnæringen ligge 1 % under 2019-nivået, når resten av den spanske økonomien allerede ligger 1 % over. Exceltur sa at man må ta hensyn til pandemitapene på 160 milliarder med nesten null aktivitet i to år.

Men selskapene er fortsatt langt fra å nå overskuddet de hadde i 2019, til tross for at inntektene ligger godt over disse tallene. Årsaken er at marginene begrenses av de høye kostnadene, med tosifret vekst i forsynings- og lønnskostnader, påpeker Zoreda. Prisene har faktisk steget i takt med disse kostnadene, og Exceltur-sjefen spår at når inflasjonen er under kontroll, «vil ikke prisene nødvendigvis fortsette å stige».

Drivstoff har steget med over 35 % de siste to årene, strøm med 31 %, forsyninger med 30 % og lønnskostnader med 15 %, ifølge rapporten fra reiselivsarbeidsgiverne.

Men en av forbedringene som bransjen har opplevd det siste året, er utvilsomt på sysselsettingsområdet. De gode økonomiske tallene har ført til en økning på 6 % i antall nye arbeidsplasser i sektoren, noe som betyr at det ved utgangen av juni var 126 800 flere sysselsatte i reiselivsbransjen.

Norsk Helsebedrift søker helsesekretærer på hel-, og deltid!

Jobb fra hjemmekontor i Spania! Bor du i Alicante området, gjerne Torrevieja og ønsker å jobbe fra Spania fra hjemmekontor mot norske pasienter via nett på telefon og data, er...

Selge spaniaboligen din UTEN å reise til Spania?

Hele pakken hos LNDINBOLIG En del av våre kunder som vil selge boligen sin hverken kan eller ønsker å reise til Spania for å avvikle eierforholdet.Det kan være, tidsklemme, arveoppgjør,...

Relevante nyheter