10.1 C
Alicante
30.4 C
Málaga
19.1 C
Las Palmas de Gran Canaria

Alicante: 5.800 færre arbeidsledige

Antallet arbeidsledige i Alicante-provinsen gikk ned med nesten 6.000 personer siste kvartal. Dette er en nedgang på 2.49% sammenlignet med foregående kvartal. Likevel forblir den registrerte arbeidsledigheten i Alicante provinsen betydelig høyere enn landsgjennomsnittet med 24.8% registrerte ledige.

Regionen med lavest arbeidsledighet i Spania er Navarra med 11.64% arbeidsledighet. I Valencia regionen er den registrerte ledigheten 22.91% også over landsgjennomsnittet.

Antallet arbeidsledige i Alicante-provinsen gikk ned med nesten 6.000 personer siste kvartal. Dette er en nedgang på 2.49% sammenlignet med foregående kvartal. Likevel forblir den registrerte arbeidsledigheten i Alicante provinsen betydelig høyere enn landsgjennomsnittet med 24.8% registrerte ledige.

Regionen med lavest arbeidsledighet i Spania er Navarra med 11.64% arbeidsledighet. I Valencia regionen er den registrerte ledigheten 22.91% også over landsgjennomsnittet.

Relaterte saker

- Advertisement -