Alicante: 5.800 færre arbeidsledige

Publisert

Antallet arbeidsledige i Alicante-provinsen gikk ned med nesten 6.000 personer siste kvartal. Dette er en nedgang på 2.49% sammenlignet med foregående kvartal. Likevel forblir den registrerte arbeidsledigheten i Alicante provinsen betydelig høyere enn landsgjennomsnittet med 24.8% registrerte ledige.

Regionen med lavest arbeidsledighet i Spania er Navarra med 11.64% arbeidsledighet. I Valencia regionen er den registrerte ledigheten 22.91% også over landsgjennomsnittet.

Antallet arbeidsledige i Alicante-provinsen gikk ned med nesten 6.000 personer siste kvartal. Dette er en nedgang på 2.49% sammenlignet med foregående kvartal. Likevel forblir den registrerte arbeidsledigheten i Alicante provinsen betydelig høyere enn landsgjennomsnittet med 24.8% registrerte ledige.

Regionen med lavest arbeidsledighet i Spania er Navarra med 11.64% arbeidsledighet. I Valencia regionen er den registrerte ledigheten 22.91% også over landsgjennomsnittet.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter