16.000 rammet av «avgift på solen»

Publisert

En hårreisende  ny energilov stemt inn av PP i 2015 trådte i kraft i 2016. Den pålegger alle med solenergi-anlegg som produserer over 10kW og samtidig er koblet til det ordinære nettet,  å betale nettavgift og andre avgifter på egenprodusert energi.

Regjeringen Zapatero (PSOE) innførte i 2007 miljøreformer der ble gitt økonomiske fordeler til folk som satset på grønn energi. Reformene førte til at mange installerte solcellepaneler. Så kom nedgangstidene og PP-regjeringen og snudde rundt på det hele, herunder innføringen av den såkalte “avgiften på solen”. I følge avisen Información er mer enn 16.000 personer fra provinsen Alicante berørt av avgiften, en skatt som betegnes som reaksjonær og ødeleggende for en grønnere energiutvikling i Spania.

Allerede mot slutten av Zapateros regjering i 2010 skal kutt og reformer ha ødelagt for det grønne sporet Spania hadde lagt seg på innen energisektoren. Så kom PP-regjeringen i 2011 og strammet inn ytterligere. I tillegg til at støtten til grønn energi er redusert eller forsvunnet har Partido Popular også vedtatt nye skatte- og avgiftsregler for forbrukere og bedrifter som produserer fornybar energi.

Gjennom en ny energilov som trådte i kraft i fjor har partiet innført skatten som av kritikerne er blitt kalt “avgift på solen”. Denne avgiften er pålagt alle som har satset på egenproduksjon av strøm og som er tilkoblet det vanlige strømnettet. Avgiften begrunnes med at alle som har tilgang til nettet skal betale skatt enten de bruker det mye eller lite eller bare har det som sikkerhet ved siden av den egenproduserte strømmen.

Reglene rammer blant annet alle husstander og bedrifter som har installert solcellepanel.

Tidligere kunne forbrukeren også fritt selge det overskytende de produserte av grønn energi til energiselskapene via strømnettet, noe PP har gjort om på med den nye energiloven.

Avgiften får sterk kritikk. Enkelte mener at man fra politisk hold forsøker å beskytte interessene til Iberdrola og de andre store energiselskapene, en sektor som hvert år tjener milliarder av euro på det private forbruket i Spania. Miljøorganisasjonen Greenpeace er blant de som kritiserer loven.

Les også:

PP vedtar omstridt «avgift på sol»

Privat solenergi ulovlig med ny lov

 

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter