Zapatero i Oslo – utdanning er nøkkelen

Publisert

Spanias statsminister José Luis Rodríguez Zapatero hevder at utdanning er et virkemiddel som må tas mer effektivt i bruk for å overkomme den høye arbeidsledigheten i Spania. Han ber om at de sosiale utgiftene må omprioriteres, og heller brukes til utdanning i stedet for sosialtrygd.

Zapatero er i Oslo for å delta på en konferanse om arbeid og vekst, organisert av Det internasjonale pengefondet og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen.

”Spania må ikke henfalle til pessimisme”. Med denne beskjeden kom Zapatero til Oslo for å forsvare den nye arbeidsreformen som ble godkjent av kongressen 9.september 2010, og presentere sitt syn på den høye arbeidsledigheten. I følge Zapatero er løsningen på problemet å satse mer på utdanning. I Oslo bekreftet han at han er overbevist om at ”Spania har gjort tingene på en god måte”. Administrerende direktør ved Det internasjonale pengefondet, franske  Dominique Strauss-Khan var ikke like positiv som Zapatero, og hevdet at ”arbeidsmarkedet er i en katastrofal situasjon” og at det ikke nytter å ty til gamle oppskrifter.

”Vi bør endre forestillingen om hva som er arbeid og arbeidsledighet. Når en person studerer, jobber personen for landet. Dette er det vi har oppdaget gjennom krisen, at utdanning og modernisering er fundamentalt” sa Zapatero i sin tale.

Selv om mange hevder at den nye arbeidsreformen urettmessig kommer arbeidsgiverne til gode, hevder Zapatero at han også vil støtte arbeideren. ”Dette er nøkkelen” sa Zapatero, som også forsikret at Spania, med sin måte å overkomme krisen på, vil være et godt laboratorium.

Mer om Zapatero

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter