Zapatero har presentert spareplanen

Publisert

Statsminister Jose Luis Rodriguez Zapatero har presentert planene for hvordan Spanias regjering skal spare 15.000 millioner euro, for å kunne redusere budsjettunderskuddet til 3 %, som er EUs fastsatte grense, innen 2013. Planene har medført store protester fra fagforeningene, som har varslet landsomfattende streiker i tiden som kommer.

Statsminister Jose Luis Rodriguez Zapatero har presentert planene for hvordan Spanias regjering skal spare 15.000 millioner euro, for å kunne redusere budsjettunderskuddet til 3 %, som er EUs fastsatte grense, innen 2013. Planene har medført store protester fra fagforeningene, som har varslet landsomfattende streiker i tiden som kommer.

De største enkeltpostene spareplanen er innsparing av 6.000 millioner euro i offentlige investeringer og innsparing av 4.000 millioner i offentlige lønninger. Det siste tiltaket skal gjennomføres ved å redusere utbetalingene med 5 % i år, og fryse lønnshøyningen til neste år.  Det er sistnevnte tiltak som har vakt fagforeningenes harme.

Andre viktige poster i spareplanen er annulleringen av velferdstiltak som ”la Ley de Dependencia” og ”el cheque-bebe”. Førstnevnte er en lov som sikrer familier med psykisk eller fysisk utviklingshemmede medlemmer økonomisk støtte. Mens sistnevnte er el lov som sikrer 2.500 euro til familier som føder barn. Begge disse tiltakene er det Zapateroregjeringen som har innført.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter