Ytringsfriheten truet i Spania

Publisert

Ytringsfriheten og retten til å demonstrere er truet i Spania. Det mener Amnesty International. I en ny rapport hevder organisasjonen at folk skremmes fra å protestere mot myndighetene gjennom bruk av høye bøter, arrestasjoner og truende atferd fra politiet. Organisasjonen mener mange ikke tør å delta i markeringer av frykt for sanksjoner og vold. Det reageres på at regjeringspartiet Partido Popular nå fremmer lovendringer der bøtene skal opp og politiet gis friere tøyler.

I sin nye rapport «Spania: Retten til å protestere, truet» som ble lagt frem torsdag 24. april konkluderer Amnesty International med at spanske myndigheter bevisst bruker lovverket og politiet til å kvele protester mot reformer og innsparinger. I arbeidet med rapporten har organisasjonen gjennomført en studie med intervjuer med folk som de siste årene er blitt ofre for politivold, usaklige arrestasjoner og bøter. Det er også samlet inn material fra samtaler med advokater, journalister og aktivister fra forskjellige organisasjoner og sosiale bevegelser, blant annet organisasjonen for gjeldsofre Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) og protestbevegelsen for økt demokrati i Spania, Movimiento 15-M.

Rapporten dokumenterer tilfeller av ydmykende behandling og mishandling av personer under politiets varetekt og overdreven maktbruk av politiet for å avskrekke folk fra å protestere og delta i demonstrasjoner. Det refereres også til flere tilfeller av urimelig bruk av bøter og arrestasjoner. I mange tilfeller er det ført konkret bevis for vold og maktmisbruk fra politiets side, men der sakene er henlagt angivelig fordi betjentene som skal ha stått for ugjerningen ikke kunne identifiseres. Spansk politi er tidligere blitt kritisert for bevisst å anonymisere handlinger ved å gå til aksjon uten synlig bruk av tjenestenummer, en type identifikasjon de etter loven er pålagt å bære. Politiet kritiseres også for bruk av batonger og for å skyte med gummikuler mot demonstranter.

Også politiske myndigheter, som sitter med det overordnede ansvaret, får kritikk. Amnesty International mener landets politiske ledere har vært unnlatende overfor politiets overgrep og gjort for lite for å unngå brudd på menneskerettighetene. Organisasjonen mener mangel på inngripen har bidratt til at folks rett til fritt å kunne delta i fredelige forsamlinger og gi uttrykk for sine meninger i Spania generelt er blitt begrenset de siste årene. Myndighetene kritiseres for å ha gjort seg skyldig i brudd på internasjonale menneskerettighetskonvensjoner som Spania folkerettslig er forpliktet av.

Spesielt sterk er kritikken av Partido Popular som siden slutten av 2011 har hatt regjeringsmakten i landet. Amnesty International hevder PP ikke har gjort nok for å beskytte borgernes rettigheter, men heller går motsatt vei og fremmer lovreformer som vil gjøre situasjonen verre. Det vises til endringene partiet ønsker å gjøre i straffeloven og loven om borgersikkerhet (Ley de Seguridad Ciudadana). Endringene innebærer at politiets rett til å gripe inn overfor demonstranter utvides og at sanksjonene mot eventuelle lovbrudd vil bli langt tøffere, blant annet høyere bøter for de som kjennes skyldig i å ha deltatt i ulovlige demonstrasjoner. I følge kritikerne av lovforslagene står fundamentale demokratiske prinsipper på spill, som ytringsfrihet, samlingsrett og demonstrasjonsrett.

Les også:

PPs nye «ordenslov» i strid med grunnloven

Private vektere blir “light-politi”

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter