Vil reformere utlendingsloven

Publisert

 

Arbeids- og immigrasjonsminister Celestino Corbacho, sier at regjeringen skal presentere et lenge etterlengtet forslag til en reform av utlendingsloven for parlamentet før utgangen av året. Det er særlig paragrafene for familiegjenforening som vil bli berørt.

 

Arbeids- og immigrasjonsminister Celestino Corbacho, sier at regjeringen skal presentere et lenge etterlengtet forslag til en reform av utlendingsloven for parlamentet før utgangen av året. Det er særlig paragrafene for familiegjenforening som vil bli berørt.

En paragraf fastslår at immigrantforeldre har rett til gjenforening med sine barn. Hvis barna er mellom 16 og 18 år og ferdige med obligatorisk grunnskole, har de imidlertid ikke rett på arbeidstillatelse når de kommer.

 Corbacho sier at denne paragrafen er selvmotsigende og ikke fører annet med seg enn at immigrantbarna havner i et liv ”på gata eller i parken”. Og at den derfor er en av de første som må reformeres.

Arbeids- og immigrasjonsministeren mener også at det i fremtiden må skilles skarpere mellom hva som er familiekjerne og hva som er utvidet familie. Ektefelle og barn bør tilhøre første kategori og umiddelbart kunne søke gjenforening, ifølge Corbacho. Når det gjelder foreldre derimot, mener han at immigrantene kan vente med å søke til de har fått permanent oppholdstillatelse, altså etter fem år.

Ministeren forklarer at utlendingsloven uansett i nærmeste fremtid må reformeres for å inkludere et vedtak fra grunnlovsdomstolen om en utvidelse av immigrantenes fundamentale rettigheter. Og for å imøtekomme et par nye direktiver fra EU kommisjonen.   

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter