Vil la 16-åringer ta frivillig abort

Likestillingsminister Bibiana Aído forsvarer forslaget om at 16-åringer skal kunne ta frivillig abort uten foreldrenes samtykke.

Likestillingsminister Bibiana Aído forsvarer forslaget om at 16-åringer skal kunne ta frivillig abort uten foreldrenes samtykke.

Et konkret forslag til ny abortlov skal etter planene presenteres innen sommeren, og likestillingsdepartementet har i den anledning foretatt en ekspertutredning, som, ifølge Aído, konkluderer med at siden 16-åringer både har rett til å ha sex og gifte seg, burde de også gis retten til å ta frivillig abort.

Ekspertutvalget foreslår dessuten frivillig abort skal kunne utføres frem til 14. uke i graviditeten, og frem til 22. uke ved spesialtilfeller, som for eksempel ved grov misdannelse på fosteret, eller når graviditeten utgjør en fare for morens liv.

Relaterte saker