Vil kopiere vellykket gaupe-prosjekt

Publisert

Bestanden av iberisk gaupe i Spania har økt fra under hundre dyr i 2002 til over tre hundre dyr i 2015. Den spesielle rasen Lynx pardinus er fremdeles regnet som utrydningstruet, men ble erklært ute av den aller kritiske fasen i fjor. Det positive resultatet skyldes et storstilt program for å redde bestanden med reproduksjon, tilbakeføring i naturen og GPS-sporing. Lynx-entusiaster i England og Skottland ønsker nå å kopiere det vellykkede prosjektet. Dersom de lykkes vil De britiske øyer kunne få tilbake gaupen etter 1.300 års fravær.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter