Vil ha spanske leger til Norge

Publisert

Helse-Norge har store utfordringer med å skaffe kvalifisert personell. Nå ønsker Helse-Nord å bøte på problemet og kaster sine øyne på det spanske arbeidsmarkedet. Spanske leger skal etter planen rekrutteres gjennom store kampanjer. Det er også aktuelt å rette en offensiv inn mot spanske sykepleiere.

Helse-Norge har store utfordringer med å skaffe kvalifisert personell. Nå ønsker Helse-Nord å bøte på problemet og kaster sine øyne på det spanske arbeidsmarkedet.  Spanske leger skal etter planen rekrutteres gjennom store kampanjer. Det er også aktuelt å rette en offensiv inn mot spanske sykepleiere.

I dag har mange norske sykehus så store problemer med å få tak i kvalifisert personell at de vurderer å stenge i perioder av året. I årene som kommer vil utfordringene ble enda større, derfor tar Helse Nord – som har ansvaret for sykehusene i Nord-Norge- konkrete grep. Leger og annet helsepersonell skal hentes fra Spania.

På vårparten i 2015 skal etter planen minst 15 spanske leger være på plass ved Nordlandssykehuset. Bakgrunnen for at man har kastet sine øyne på Spania, kommer av at landet har høy arbeidsledighet og overskudd av helsepersonell. Helse Nord er opptatt av at de ikke skal rekruttere helsepersonell fra land som trenger medarbeiderne selv.

NAV, Nordland fylkeskommune, Nordlandssykehuset og Helse Nord samarbeider om et prosjekt som kalles «Utvikling av metodikk for rekruttering fra utlandet». I tillegg er det i Nord Norge startet opp et prosjekt som bærer navnet «Tilflyttingsprosjekt». Begge prosjektene skal etter planen sikre sykehusene kompetent arbeidskraft.

        Spanske myndigheter støtter oss og er positive til at vi vil hente spanske leger til Norge, sier prosjektleder, Elise Sønderland.

Integrering i det norske samfunnet ligger i bunnen for prosjektet, for legene skal få språkopplæring og familiene følges opp. Det skal skaffes bolig, skoleplass og barnehageplass. Et eget mentorprogram skal også iverksettes.

I dag foregår rekrutteringen av helsepersonell hovedsakelig gjennom såkalt rekrutteringsbyråer. Nå vil Helse Nord ta et større ansvar for rekrutteringen selv og delta på egne jobbmesser i Spania.

Mange fra Spania og andre Sør Europeiske land kommer til Norge på jobbjakt, men de aller fleste gjør vendereis. Språkproblemer og ingen relevant fagutdannelse er hovedårsakene til at disse ikke får jobb i Norge. Så langt viser statistikkene at ingeniører og dataspesialister sikrer seg arbeid i Norge, og fra neste år er det plass til spanske leger på nord norske sykehus om alt går etter planen.

Fra 2003 til 2014 har antallet fra eurokriselandene økt fra 3.398 til 14. 414 personer i Norge. De fleste kommer fra Spania. Informasjonssenteret til den katolske kirkens hjelpeorganisasjon, Caritas mottok 7 000 henvendelser i fjor. De fleste som oppsøkte Caritas i Oslo var fra Spania og Portugal.

        Vi gir de fleste den tøffe beskjeden om at det er best å reise hjem igjen. Sparepengene tar raskt slutt i Norge og så gir vi dem informasjon om hvordan de best skal forberede seg når de skal søke jobb utenlands, for det nytter ikke å komme til Norge uten å kunne noe av det norske språket og det er nødvendig ha ballast i form av utdannelse. Alt for mange kommer til Norge med urealistiske forhåpninger, sier Alexander Golding hos Caritas.

 

Det antas at det finnes store mørketall når det gjelder arbeidsinnvandring fra sør Europa til Norge. En stor del av arbeidsinnvandrerne registreres ikke noe sted. Noen blir igjen ulovlig i Norge, men de fleste drar tilbake i løpet av de tre månedene som EU-borgere fritt kan oppholde seg i Norge.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter