Vil ha reformer i EU-systemet

Publisert

Statsminister Mariano Rajoy (PP) tar til orde for et mer forpliktende økonomisk samarbeid i EU. Han mener sentralbanken i fremtiden må spille en viktigere rolle og at situasjonen til de enkelte medlemslandene ikke kan løses isolert sett men er et felles ansvar for EU. Rajoy viser til situasjonen i Portugal og sier landet i likhet med Spania har gjort sine hjemmelekser med innsparinger og reformer men at resultatene likevel uteblir.

Statsminister Mariano Rajoy (PP) tar til orde for et mer forpliktende økonomisk samarbeid i EU. Han mener sentralbanken i fremtiden må spille en viktigere rolle og at situasjonen til de enkelte medlemslandene ikke kan løses isolert sett men er et felles ansvar for EU. Rajoy viser til situasjonen i Portugal og sier landet i likhet med Spania har gjort sine hjemmelekser med innsparinger og reformer men at resultatene likevel uteblir.

Også for ett år siden, da Spania var i forhandlinger om bankstøtten, tok statsministeren til orde for et tettere og mer forpliktende økonomisk samarbeid mellom medlemslandene. I en uttalelse mandag 8. april gjentok han budskapet om at det ikke holder for landene bare å kutte i budsjettene, men at det også trengs reformer innad i EU-systemet. Uttalelsen tolkes som en oppfordring til det mer reserverte Tyskland om å bli med på en utvidelse av den europeiske sentralbankens virkeområder.

Statsministeren uttrykker bekymring for den økonomiske situasjonen i Europa. Han mener reformene i de enkelte medlemslandene er viktige, men ikke nok til å snu utviklingen og viser til situasjonen i nabolandet Portugal; «Portugal har satt i gang smertefulle reformer, men nå må Europa gjøre mer. Man må løse likviditetsproblemene til landene syd i EU». Rajoy tar til orde for å opprette et felles bankvesen, med fellesgjeld og pengepolitiske virkemidler etter modell av Federal Reserve Bank i USA, Bank of England og den japanske sentralbanken. Sistnevnte bank doblet nylig pengebeholdningen i et forsøk på å få fart på landets økonomi.

Også flere andre land, blant annet Italia og Frankrike, har gitt uttrykk for ønsket om økt økonomisk integrering og et tettere samarbeid mellom medlemslandene i EU, mens Tyskland foreløpig har vist liten vilje til store endringer, en situasjon man regner med vil være uendret frem til landet har avholdt forbundsdagsvalg i september.

Samtidig som Spania og Rajoy ber om en mer fleksibel finansiering i EU, kommer signalene fra Brussel om at landet ikke gjør nok for å sikre stabilitet i økonomien. EU-kommisjonen legger nå press på Spania om å gjennomføre den avtalte reformplanen med nye tiltak innen utgangen av april.

I en reformplan med 72 punkter, som egentlig skulle vært gjennomført i løpet av mars, gjenstår 41 tiltak, blant annet reformer innen skattevesen, ny lov som skal gi bedre kontroll med landets energipolitikk og ny pensjonsreform.

Kritikk for ikke å ha fått på plass systemer som sikrer god nok stabilitet i økonomien rettes også mot andre land enn Spania. I regi av EU-kommisjonen er Belgia, Bulgaria, Finland, Frankrike, Danmark, Kypros, Ungarn, Italia, Slovenia, Sverige og Storbritannia nå under revisjon, mens EU-landene som har måttet ta imot redningspakker (Hellas, Irland, Portugal og Romania) kontrolleres gjennom egne oppfølgingsprogrammer.

 
 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter