Vil ha kartlegge kostnaden av korrupsjon

Publisert

Hvor mye har det offentlige tapt på korrupsjon i Valencia-regionen de siste årene? Det ønsker opposisjonspartiet Esquerra Unida å få svar på.

I følge talsmann for partiet Ignacio Blanco er Valencia en av de regionene i Spania med dårligst rykte når det gjelder korrupsjonsskandaler. Samtidig har regionen hatt store problemer med å takle økonomiske nedgangstider.

Partiet mener det er på tide å finne ut mer om sammenhengen mellom de to.

Man må finne ut ca. hvor mange euro hvert enkelt tilfelle av korrupsjon har kostet det offentlige, for deretter å få en ide om det makroøkonomiske omfanget av problemet mener Blanco.

Hvor mye har det offentlige tapt på korrupsjon i Valencia-regionen de siste årene? Det ønsker opposisjonspartiet Esquerra Unida å få svar på.

I følge talsmann for partiet Ignacio Blanco er Valencia en av de regionene i Spania med dårligst rykte når det gjelder korrupsjonsskandaler. Samtidig har regionen hatt store problemer med å takle økonomiske nedgangstider.

Partiet mener det er på tide å finne ut mer om sammenhengen mellom de to.

Man må finne ut ca. hvor mange euro hvert enkelt tilfelle av korrupsjon har kostet det offentlige, for deretter å få en ide om det makroøkonomiske omfanget av problemet mener Blanco.

I følge partiet vil mer konkret kunnskap om hvilken skade korrupsjonen gjør på økonomien kunne bidra til å endre folks syn på problemet.

Det offentlige bruker stadig vekk penger på å utrede konsekvensene av forskjellige politiske tiltak og investeringsprosjekter. Det samme bør man i følge partiet også gjøre med korrupsjon.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter