Vil ha innvandrere fra USA

Publisert

Biden-administrasjonen jobber sammen med Spania for å sende immigranter fra sentral-Amerika fra USA til Spania. Blir avtalen signert betyr det at tusener immigranter vil bli sendt fra USAs grense med Mexico til Spania.

Immigrantene vil selv trolig være positive til initiativet. Integrering i Spania vil være enklere grunnet kultur og språk.

I Spania er det over 100.000 ledige jobber man sliter med å finne arbeidstakere til. Arbeid innen jordbruk er blant de sektorene av den spanske økonomien som lenge har vært avhengige av innvandrere.

Marokkanere nølende til å jobbe i Spania

Under pandemien ble et stort antall kvinner fra Marokko “sittende fast” i Spania uten bolig og uten inntekter. Disse har normalt sesong-jobber i syd-Spania som frukt-plukkere. I det pandemien førte til mangel på ferge tilbake til Marokko tok verken deres tidligere arbeidstakere eller den spanske staten ansvar for kvinnene.

Spania og Europa trenger immigranter

Spania lider av de samme problemene som store deler av Vest-Europa. Befolkningen blir i snitt eldre og antallet pensjonister i forhold til arbeidere øker. I Spania henger dette mye sammen med lave fødselstall. Folks økende leve-alder forsterker den økonomiske byrden på pensjons-systemet og med det øker behovet for arbeidere som betaler skatt.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter