Vil ha hele Costa Blanca til fase 2

Publisert

Regionale helsemyndigheter har anmoder regjeringen i Madrid om å la hele Valencia-regionen passere til fase 2.

Dagens situasjon er at hele Valencia-regionen går til fase 1 mandag 18. mai. Dette etter at deler av regionen, inklusive Valencia by forble i fase 0. Til nå har nedskaleringen fulgt grensene for helse-regionene, ikke geografiske linjer.

Halvering av pasienter på sykehus

Antallet som er innlagt på intensiv-avdeling og vanlige innleggelser på sykehus er halvert i regionen. Disse data er lagt frem for helsedepartementet for å underbygge regionens anmodning om å gå til fase 2. Siste døgn ble det meldt om bare 10 nye smittede i Alicante provinsen. 105 ligger på sykehus med Corona-smitte i provinsen, 22 av dem på intensiv-avdeling.

Vil åpne for reiser mellom Alicante og Valencia

Myndighetene i Valencia regionen vil bort fra dette systemet, de har også bedt om at man igjen åpner opp for fri bevegelse mellom Valencia-regionens tre provinser; Alicante, Valencia og Castellon.

Hele Valencia-regionen til fase 2 samlet

Hver fase skal normalt vare to uker. Det vil si at mesteparten av Valencia-regionen går fra fase 1 til 2 i slutten av mai, altså den 24. Men siden deler av regionen ble «hengende etter» i fase 0 ber nå de regionale helsemyndighetene om at hele regionen samlet går til fase 2 24. mai.

Argumentet for å ikke la deler av Valencia-provinsen gå til fase 1 og nå 2 er flere nye smitte-tilfeller i områder La Ribera, altså byer som Alzira etc noe syd for Valencia by. De regionale helsemyndighetene sier dette ikke er ett reelt problem. De relativt få nye tilfellene man har hatt i dette området er under kontroll og siden det er snakk om få har man kunne drive med aktuell smitte-sporing. Man har testet alle de personene de smittede kan ha vært i kontakt med og eventuelt smittet.

Dette er nytt i fase 2

Næringslokaler hvor det er mulig å holde god avstand åpner i denne fasen. Skolene vil ikke åpne igjen før etter sommerferien. Men enkelte skoler vil åpne for enkelte typer eksamener og ekstra-undervisning for de med spesielle behov. Kino, teater etc åpner. Det tillates opptil 50 personer i lukkede lokaler, opptil 400 ved arrangement utendørs.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter