Vil ha forbud mot røyking på offentlige steder

Publisert

Helseminister Trinidad Jiménez har fremmet et forslag om å totalforby røyking på alle offentlige steder i Spania. Den spanske røykeloven, som ble innført den 1. januar 2006, forbyr røyking på arbeidsplasser, samt i offentlige lokaler på over 100 kvadratmeter. Når gjelder lokaler som er mindre, kan innehaveren selv bestemme om det skal være røykeforbud eller ikke.

Helseminister Trinidad Jiménez har fremmet et forslag om å totalforby røyking på alle offentlige steder i Spania. Den spanske røykeloven, som ble innført den 1. januar 2006, forbyr røyking på arbeidsplasser, samt i offentlige lokaler på over 100 kvadratmeter. Når gjelder lokaler som er mindre, kan innehaveren selv bestemme om det skal være røykeforbud eller ikke.

55.000 dør hvert år av tobakkrelaterte sykdommer i Spania. En undersøkelse utført av helsedepartementet viser at 70 % av spanjolene er tilhengere av et totalt røykeforbud på alle offentlige steder.   

  

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter