Vil ha forbud mot røyking på offentlige steder

Helseminister Trinidad Jiménez har fremmet et forslag om å totalforby røyking på alle offentlige steder i Spania. Den spanske røykeloven, som ble innført den 1. januar 2006, forbyr røyking på arbeidsplasser, samt i offentlige lokaler på over 100 kvadratmeter. Når gjelder lokaler som er mindre, kan innehaveren selv bestemme om det skal være røykeforbud eller ikke.

Helseminister Trinidad Jiménez har fremmet et forslag om å totalforby røyking på alle offentlige steder i Spania. Den spanske røykeloven, som ble innført den 1. januar 2006, forbyr røyking på arbeidsplasser, samt i offentlige lokaler på over 100 kvadratmeter. Når gjelder lokaler som er mindre, kan innehaveren selv bestemme om det skal være røykeforbud eller ikke.

55.000 dør hvert år av tobakkrelaterte sykdommer i Spania. En undersøkelse utført av helsedepartementet viser at 70 % av spanjolene er tilhengere av et totalt røykeforbud på alle offentlige steder.   

  

Relaterte saker