Vil ha forbud mot burka i Catalonia

Publisert

Catalonia vurderer å innføre forbud mot burka og niqab på offentlig sted. Forslaget er tidligere begrunnet med sikkerhetshensyn og vil gjelde all tildekking av ansiktet – også bruk av skjerf og finlandshette i demonstrasjoner. Saken ble lagt frem for det katalanske parlamentet i fjor, men uten at det førte til vedtak. Etter at Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg i begynnelsen av juli slo fast at et forbud ikke er i strid med menneskerettskonvensjonen, ønsker man nå å gjenoppta saken. Det er ventet at lovforslaget skal opp til behandling i parlamentet etter sommeren.

Regionsregjeringen i Catalonia ga nylig uttrykk for at de ønsker å gjenoppta arbeidet med loven som forbyr de muslimske klesplaggene burka (kropp og ansikt dekket, med slør foran øynene) og niqab (kropp og ansikt dekket, med åpen glippe ved øyene). Arbeidet med lovforslaget som ble lagt frem i det katalanske parlamentet i fjor skal gjenopptas etter sommeren. I følge regjeringsmedlem Ramon Espadaler åpner den nye dommen fra Strasbourg opp for et nytt perspektiv på saken der forbud mot burka og niqab ikke bare er et spørsmål om sikkerhet men også et spørsmål om kvinners verdighet. Saken blir også ansett som viktig fordi flere kommuner i Catalonia har ønsket forbud, men trenger støtte fra regionsparlamentet for å kunne innføre dem.

Det er foreløpig ingen lov mot burka og niqab i Spania. Den katalanske byen Lleida var den første kommunen i landet som åpent kriminaliserte plaggene, et forbud som ble innført i 2010. Loven ble imidlertid kjent ugyldig av spansk høyesterett i fjor. Begrunnelsen var at loven brøt med reglene om religionsfrihet i den spanske grunnloven. I tillegg skal både spansk høyesterett og menneskerettsdomstolen i Strasbourg ha gitt uttrykk for at spørsmål om folks grunnleggende rettigheter ikke bør avgjøres på kommunenivå.

 

Dommen fra Strasbourg

Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg slo 1. juli fast at forbudet mot niqab og burka i Frankrike ikke er i strid med reglene i Den europeiske menneskerettskonvensjon. Saken gjaldt en 24 år gammel fransk kvinne som gikk til sak mot den franske stat fordi hun mente forbudet var et brudd på grunnleggende rettigheter og hennes eget frie ønske om å bruke de heldekkende plaggene. Loven i Frankrike som ble vedtatt i 2010 og trådte i kraft året etter er et generelt forbud mot å gå med ansiktet tildekket på offentlig sted.

Frankrike var det første landet i Europa til å komme med et forbud. Senere har Belgia fulgt etter og en rekke andre land som Danmark, Nederland og Italia har vurdert liknende forbud. Etter dommen i Strasbourg er debatten også blusset opp i Norge der Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet tidligere har gitt uttrykk for at de ønsker et forbud.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter