Vil du gifte deg hos notaren?

Publisert

Justisminister Alberto Ruiz Gallardòn (PP) har foreslått at notaren skal kunne håndtere utførelse av giftermål og skilsmisser. 
Forslaget har fått stor oppmerksomhet og er ment for å avløse domstolene som vanligvis utfører de borgerlige vielsene.
Gallardòn mener at et giftermål er en kontrakt mellom to mennesker og at denne kontrakten derfor bør kunne håndtereres av notaren.
I tillegg til å ta seg av oppgaver som giftermål og skilsmisser, vil Gallardò at notaren i større grad skal kunne håndtere spørsmål om arv.

Justisminister Alberto Ruiz Gallardòn (PP) har foreslått at notaren skal kunne håndtere utførelse av giftermål og skilsmisser. 
Forslaget har fått stor oppmerksomhet og er ment for å avløse domstolene som vanligvis utfører de borgerlige vielsene.
Gallardòn mener at et giftermål er en kontrakt mellom to mennesker og at denne kontrakten derfor bør kunne håndtereres av notaren.
I tillegg til å ta seg av oppgaver som giftermål og skilsmisser, vil Gallardò at notaren i større grad skal kunne håndtere spørsmål om arv.
Forslaget har vekket følelser i Spania blant både støttespillere og kritikere.
Mest positive er notarene selv som mistet opptil 70 prosent av sine inntekter i forbindelse med boligkrisen.
En talsmann for notarene har uttalt at en notar kan håndtere spørsmål om arv innen 20 dager. I domsstolen kan de bruke opptil 18 måneder på å få behandlet samme sak.
De mener at det er naturlig at notaren tar seg av saker som omhandler administrative spørsmål, og at domstolen kan ta seg av saker som omhandler konflikter.
De kritiske røstene kommer fra katolske grupper som hevder at et giftermål er mye viktigere enn en ren kontrakt.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter