Vil bøtelegge prostituerte

0
180

Innenriksminister Jorge Fernández Díaz (PP) ønsker å få bukt med prostitusjon i Spania. En rekke tiltak vurderes, blant annet bøtelegging av de prostituerte. I følge ministeren gir salget av seksuelle tjenester langs veiene inn til byene et lite oppbyggende inntrykk av Spania.

Sammen med justisministeren vil han nå sette seg ned og se på mulighetene for å endre straffeloven slik at prostitusjon kan behandles som en kriminell handling.

Innenriksminister Jorge Fernández Díaz (PP) ønsker å få bukt med prostitusjon i Spania. En rekke tiltak vurderes, blant annet bøtelegging av de prostituerte. I følge ministeren gir salget av seksuelle tjenester langs veiene inn til byene et lite oppbyggende inntrykk av Spania.

Sammen med justisministeren vil han nå sette seg ned og se på mulighetene for å endre straffeloven slik at prostitusjon kan behandles som en kriminell handling.

Ikke uventet møter forslaget motstand hos de prostituerte. I følge Cristina Garaizabal fra organisasjonen Hetaira er kriminalisering nytteløst fordi det alltid vil være en stor andel av befolkningen som kjøper seksuelle tjenester. Det eneste man kommer til å oppnå er i følge Garaizabal at prostitusjonen skjer i det skjulte.

Rocío Nieto fra organisasjonen for rehabilitering og støtte av kvinnelige prostituerte (APRAMP) mener på sin side at man bør gå hardere til verks mot de som står bak organiseringen av prostitusjon. Samtidig må man ta i bruk de ressursene som finnes for å hindre rekruttering og til å redde kvinner fra de kriminelle nettverkene.

Av Ole C. Glad