Vil bli kvitt korrupte kandidater

Publisert

Partido Popular på Costa Blanca går nye veier for å bli kvitt korrupsjonstiltalte kandidater. Partiet har i mange år slitt med korrupsjon i kommuner som Torrevieja, Orihuela og Alicante. Nå har provinsstyret i Alicante blitt enige om at partiets medlemmer i fremtiden må forplikte seg til å fratre offentlige verv dersom de blir tiltalt i en sak. Målet med initiativet er at partiet skal stille til valg ved regions- og kommunevalget til neste år uten korrupte kandidater på listen. Regionspresident og partileder for PP i Valencia, Alberto Fabra, har tidligere antydet liknende krav.

Kravet om at partimedlemmer i fremtiden må forplikte seg til å trekke seg dersom de blir tiltalt for korrupsjon er bare én av flere nye regler provinsstyret i Alicante nå er blitt enige om. I følge avisen Información vil partimedlemmer som blir valgt inn i kommunene også måtte skrive under på at de skal ha en «eksemplarisk oppførsel» der de unngår eventuelle holdninger som er uforenlige med utøvelsen av et offentlig verv. Representantene skal heller ikke kunne reise på første klasse for partiets regning og får nedlagt forbud om å ta imot gaver.

Det nye reglementet vil ikke ha tilbakevirkende kraft. Det betyr for eksempel at Alicante-ordfører Sonia Castedo, som er tiltalt i to separate korrupsjonssaker, ikke rammes av vedtaket. Det samme gjelder kommunerepresentant og tidligere ordfører i Orihuela, Mónica Lorente som er tiltalt for korrupsjon i forbindelse med tildelingen av en kontrakt for søppeltømming i kommunen. Den nye regelen legger imidlertid ytterligere press på de to partimedlemmene som i lengre tid har trosset partiets ønske om at de skal fratre sine stillinger.

I tillegg til initiativet fra Alicante skal en gruppe PP-representanter i Torrevieja kommune ha foreslått enda strengere regler, med krav om at representantene trekker seg fra sine stillinger hvis det foreligger tydelige bevis mot dem i etterforskningen av en sak, slik som opptak av telefonsamtaler eller e-poster. PP i Torrevieja har de siste årene vært belemret med en større korrupsjonssak der partiets ordfører gjennom 23 år Pedro Hernández Mateo tilslutt ble dømt til tre års fengsel for å ha manipulert kommunens anbudskonkurranse for tømming av søppel verdt nærmere hundre millioner euro. Hernández som i dag soner en dom i et fengsel i Murcia har også flere andre saker hengende over seg, blant annet en svindelsak der han skal ha lurt til seg over fem millioner euro på kjøp og salg av eiendom.

Alicante-styrets ønske om «rene» valglister ved regions- og kommunevalget i 2015 er en oppfølging av kravet om nulltoleranse mot korrupsjon fremsatt av regionspresident og partileder for PP i Valencia, Alberto Fabra. Fabra har siden han overtok stillingen i 2011 forsøkt å bedre partiets dårlige rykte og har tidligere langt på vei innrømmet at PPs forrige Valencia-regjering med Francisco Camps i spissen ikke var et tillitvekkende styre. Senest i juli uttalte partilederen at det ikke lenger var rom for korrupsjonstiltalte politikere i partiet og at de som befant seg på tiltalebenken burde trekke seg.

Foto: Leder for Partido Populars provinsstyre i Alicante, José Císcar.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter