Vil anerkjenne Palestina som stat

Publisert

Et forslag om å anerkjenne Palestina som stat vil trolig bli stemt frem i den spanske nasjonalforsamlingen. Forslaget er fremmet av regjeringspartiet Partido Popular etter et initiativ fra opposisjonspartiet PSOE. Dersom forslaget blir vedtatt vil Spania anerkjenne Den palestinske stat uavhengig av om en fredsavtale med Israel er kommet på plass. Hensikten med ordlyden er å legge press på partene i konflikten til å gjenoppta forhandlinger. Det skal være bred politisk enighet om forslaget. Flere andre EU-land har vedtatt liknende resolusjoner.

I følge avisen El País inneholder det nye resolusjonsforslaget som skal stemmes over om få dager en ubetinget anerkjennelse av staten Palestina. Det spanske underhuset (Congreso de los Diputados) oppfordrer landets regjering til å fremme anerkjennelse av Palestina som stat i henhold til folkeretten under overbevisningen om at den eneste løsningen på konflikten er «sameksistensen av to stater, Israel og Palestina».

Videre heter det at en slik løsning «bør være resultat av en forhandlingsprosess mellom partene» for å skape fred og stabilitet i regionen og der begge landenes sikkerhet er ivaretatt. Det understrekes imidlertid, i det som betegnes som resolusjonens viktigste punkt, at staten Palestina vil anerkjennes selv om en slik fredsprosess uteblir eller utsettes over urimelig lang tid. Hensikten med ordlyden skal være å legge press på partene i konflikten til å gjenoppta forhandlinger.

Her vises det til en tidligere enighet oppnådd i Den europeiske union om at veien frem i konflikten er og blir en to-stats-løsning. Både Storbritannia og Irland har allerede vedtatt liknende resolusjoner og Frankrike er ventet å gjøre det samme.

Selv om medlemslandene beveger seg i samme retning skal spørsmålet imidlertid ikke være betinget av et enstemmig vedtak i EU. Som eksempel trekker avisen El País frem Sverige som unilateralt allerede har anerkjent Den palestinske stat. Det gjøres også til et poeng i det spanske resolusjonsforslaget at dette standpunktet også vil bli fremmet under landets forestående periode som medlem av FNs sikkerhetsråd (2015 til 2016).

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter