Vet ikke hvor 14.000 personer er

Publisert

Spania vil øke innsatsen for å oppklare forsvinningssaker. Siden 1970-taller er rundt 14.000 mennesker blitt meldt savnet av familien, uten at sakene er oppklart. Bare i fjor ble det innledet 900 nye saker. Barn og eldre er de meste utsatte gruppene. Samarbeid mellom forskjellige departementer i Spania blir sentralt for det nye arbeidet. I tillegg ser man at stadig flere av sakene gjelder i relasjon til andre land, noe som også tydeliggjør behovet for et sterkere internasjonalt samarbeid.

Antallet savnede i Spania, et land med over 46 millioner mennesker, er vanskelig å fastslå. Ikke alle regnes som savnede. Frivillige organisasjoner som jobber med slike saker anslår rundt 14.000 savnede, mens spanske myndigheter opererer med langt lavere tall (3.496 personer).

Rundt 16.000 saker anmeldes hvert år. Av disse er 98 prosent oppklart innen de første ukene.

De to prosentene som ikke løses bidrar imidlertid til at tallene over savnede hvert år øker. Bare i 2015 alene ble det innledet hele 900 nye saker.

Samarbeid mellom forskjellige departementer i Spania (Innenriks-, Justis- og Sosial- og likhetsdepartementet) blir sentralt for det nye arbeidet. I tillegg ser man at stadig flere saker gjelder i relasjon til andre land, noe som også tydeliggjør behovet for et sterkere internasjonalt samarbeid i EU og gjennom Interpol.

Politiet har innført et system der de med jevne mellomrom automatisk blir påminnet om uoppklarte saker, selv om det ikke er ny informasjon i saken.

De mest utsatte gruppene i forsvinningssaker er barn og eldre. At barn forsvinner er et generelt problem som gjelder også for de andre landene i EU. Per dags dato er rundt 250.000 mindreårige meldt savnet i Europa.

(Statistikken i denne artikkelen gjelder ikke personer som forsvant under Den spanske borgerkrigen og det påfølgende diktaturet – anslått til rundt 114.000 uoppklarte saker).

 

 

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter