Verdensledende på jernbane

Publisert

På 80-tallet begynte Gonzalez-regjeringen å legge planer for en hurtigtoglinje mellom Madrid og Sevilla, hvor World Expo skulle gå av stabelen i 1992. Det ble starten på det som nå har utviklet seg til Europas mest ambisiøse hurtigtogsprosjekt – AVE (Alta Velocidad Española). Innen 2020 skal hele landet være omfattet av hurtigtoglinjenettverket.

På 80-tallet begynte Gonzalez-regjeringen å legge planer for en hurtigtoglinje mellom Madrid og Sevilla, hvor World Expo skulle gå av stabelen i 1992. Det ble starten på det som nå har utviklet seg til Europas mest ambisiøse hurtigtogsprosjekt – AVE (Alta Velocidad Española). Innen 2020 skal hele landet være omfattet av hurtigtoglinjenettverket.

Foreløpig er 1599 kilometer med dobbeltsporet hurtigtoglinje i bruk, mens ytterligere 2219 kilometer er under konstruksjon. Det er ventet at Spania i løpet av 2010 vil gå forbi både Frankrike og Japan som verdensledere på hurtigtog. Over halvparten av alle togreiser i landet foregår med AVE per i dag.

Fra 2005 og frem til 2020 skal det investeres til sammen 1000 milliarder norske kroner bare på infrastruktur i forbindelse med hurtigtogsprosjektet, hvis totale prislapp ligger på rundt det dobbelte. Jernbaneverket ADIF har blitt Spanias største investor.

Eu har gitt årlige bidrag til Spanias satsning på hurtigtog. Subsidiene forventes for øvrig å nulles ut i 2013. Representanter for transportdepartementet garanterer imidlertid at prosjektet skal fortsette, uavhengig av kutt i subsidiene og den økonomiske lavkonjunkturen landet er inne i.

Samtidig som Spania utvikler AVE, oppgraderes de eksisterende toglinjene. I år brukes totalt en prosent av brutto nasjonalprodukt på jernbane i Spania. Det er dobbelt så mye som det som brukes på veibygging.

Siden 2005 har hurtigtogsprosjektet gitt 600.000 nye arbeidsplasser så langt, og det er ventet at det vil gi ytterligere 120.000 til per år frem til 2020. Etter hvert som prosjektet skrider frem har Spania blitt verdensledende på jernbanebygging med tilhørende viadukter og tuneller.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter