Våtservietter i do koster Spania 200 millioner euro i året

Publisert

I storbyer som Madrid, Barcelona og Valencia fjernes det hvert år flere tusen tonn våtservietter fra renseanlegg og rør. Serviettene når også tidvis havet, i det renseanleggene oversvømmes når avfallet setter seg fast. Foruten å være et miljøproblem fører våtserviettene også til høyere vann- og avløpsregninger. Det antas at problemet koster spanske kommuner til sammen mer enn 200 millioner euro i året.

Våtservietter i avløpssystemet er ikke et særegent problem for Spania, men gjelder på verdensbasis. Problemet koster verdenssamfunnet hvert år milliarder av kroner og truer økosystemene i havet. Når serviettene setter seg fast går vannet tregere gjennom renseanleggene. Man risikerer dermed at kapasiteten til å ta imot mer avløpsvann ved anleggene sprenges, med den følge at den overskytende kloakken må slippes rett ut i havet.

I tillegg fungerer det bommulsbaserte stoffet som filter og tar til seg fett og andre stoffer. Kremer og parfyme som våtserviettene ofte inneholder er også en direkte trussel for dyre- og plantelivet i havet.

 

Én kilometer med våtservietter

Organisasjonen for spanske vann- og avløpsverk Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) melder hvert år om problemene på tvers av kommuner i Spania. I oktober 2017 ble det i Valencia fjernet én kilometer med våtservietter i byens avløpssystem, noe som tilsvarte rundt 1.000 tonn. Til og med september samme år var det fjernet 1.600 tonn i Barcelona.

I Murcia er mengden våtservietter i avløpssystemet beregnet til 2.800 tonn i året, mens for hele Madrid-regionen er den totale mengden anslått til rundt 27.000 tonn. I sistnevnte region er kostnadene forbundet med fjerning av serviettene på rundt 2,2 millioner euro i året.

 

200 millioner euro i året

Den totale kostnaden for hele Spania er i følge AEAS beregninger på mer enn 200 millioner euro i året. De ekstra utgiftene forbundet med opprydningen må dekkes av kommunene gjennom økte skatter og avgifter.

Foruten å være et stort miljøproblem fører med andre ord våtservietter i do også til høyere vann- og avløpsregninger for den enkelte forbruker. Problemet har vært kjent i flere tiår. Samtidig har forbruket av serviettene bare økt. Verden over lanseres det kampanjer for å få bukt med problemet. Likevel fortsetter folk å kaste serviettene i toalettet.

 

Produkter som villeder

Noe av årsaken til at problemet vedvarer er misvisende produktinformasjon fra produsenter av våtservietter. På enkelte pakninger står det at serviettene løser seg opp i vann og derfor kan kastes i do. Dette gjelder imidlertid kun i teorien. Erfaring fra renseanlegg viser at oppløsningen tar mye lengre tid og at serviettene setter seg fast.

Organisasjoner som jobber med problemet etterlyser derfor klarere merking av produktene og påskriften “MÅ IKKE KASTES I TOALETTET” som standard. 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Flere relaterte nyheter

Nyttig å vite: