12.9 C
Alicante
30.4 C
Málaga
20 C
Las Palmas de Gran Canaria

Varsler kamp mot strengere abortlov

Opposisjonspartiet PSOE har varslet en motoffensiv til PPs forslag om ny og strengere abortlov. Parlamentarisk leder i PSOE, Soraya Rodríguez, sier til media at partiet ikke kommer til å tillate at en «konservativ og reaksjonær» regjering «etter diktat fra biskopene og den katolske kirke» vedtar en lov «som setter oss tilbake i tid» slik at Spania havner etter de andre EU-landene i utviklingen av kvinners rettigheter.   

PSOE mener presset fra den katolske kirke er uakseptabelt og at dagens lov er nødvendig og støttes av Verdens helseorganisasjon (WHO) og en rekke andre organisasjoner som jobber med helse og kvinners rettigheter.

Opposisjonspartiet PSOE har varslet en motoffensiv til PPs forslag om ny og strengere abortlov. Parlamentarisk leder i PSOE, Soraya Rodríguez, sier til media at partiet ikke kommer til å tillate at en «konservativ og reaksjonær» regjering «etter diktat fra biskopene og den katolske kirke» vedtar en lov «som setter oss tilbake i tid» slik at Spania havner etter de andre EU-landene i utviklingen av kvinners rettigheter.   

PSOE mener presset fra den katolske kirke er uakseptabelt og at dagens lov er nødvendig og støttes av Verdens helseorganisasjon (WHO) og en rekke andre organisasjoner som jobber med helse og kvinners rettigheter.

Partido Popular, som hadde endring av abortloven på valgprogrammet i 2011, jobber med et lovforslag som skal skjerpe kontrollen med abort og gjøre det vanskeligere for kvinner å avbryte svangerskapet. Partiet vil blant annet forhindre at jenter under 18 år kan ta abort uten samtykke fra foreldrene.

Justisminister Alberto Ruiz-Gallardón (PP) har tidligere begrunnet endringsforslaget med at mange kvinner i dag føler et sosialt press fra sine omgivelser om å ta abort og at verken familie, jobb eller andre sosiale omstendigheter bør forhindre en kvinne fra å gjennomføre svangerskapet.

Motargumentet til dette har vært at det nok stemmer at kvinner i visse tilfeller presses til å ta abort, men at strengere regler ikke er veien å gå og at et slikt problem må løses på andre måter. Dessuten har man til dags dato ingen sikre tall på at strengere regler faktisk fører til færre aborter. Abortene gjøres uansett, men da i utlandet eller ulovlig uten profesjonell medisinsk hjelp.

PPs reformforslag, som allerede er utsatt tre ganger, vil i følge partiet bli lagt frem for Kongressen før sommeren.
 

Relaterte saker

- Advertisement -