Valencia-tv tilbake på lufta etter 4 år

Publisert

Statlig regionalt tv i Valencia er tilbake på lufta etter fire og et halvt år uten sendinger. Den nye kanalen har fått navnet À punt (Klar) og startet opp søndag 10. juni. Kanalen har 400 ansatte og et årlig budsjett på 55 millioner euro.

Det gamle regionale kringkastingen i Valencia, Radiotelevisió Valenciana (RTVV), ble lagt ned av Partido Populars forrige regionsregjering i november 2013, etter 24 år med tv- og radiosendinger. Formålet med nedleggelsen var å spare penger, etter flere år med høye utgifter og stor gjeld.

Beslutningen om nedleggelse var kontroversiell. RTVV, med tv-kanalen Canal Nou, ble av mange ansett som Comunidad Valencianas kanskje viktigste medium for kulturformidling. Regjeringen hadde først gjort et forsøk på å redde kanalen ved å si opp rundt ett tusen ansatte under en statlig oppsigelses- og trygdeordning. Myndighetene tapte imidlertid saken i retten og ble tvunget til å beholde de ansatte, noe som innebar utgifter på rundt 40 millioner euro. Daværende regionspresident Alberto Fabra (PP) gikk etter nedleggelsen ut og annonserte at regionsregjeringen på grunn av de høye utgiftene ikke hadde sett noen annen løsning enn å stenge kanalen.

Nedleggelsen ble møtt med stor frustrasjon hos de ansatte. I dagene før kanalen skulle stenge ble det nærmest opprørstilstander, med journalister, kamerafolk og andre ansatte som tok over kontrollen av kanalen og i flere dager bestemte hva som skulle sendes på lufta. Kanalens tidligere ledelse som var oppnevnt av PP hadde før dette trukket seg i protest mot partiets beslutning om å stenge kanalen.

RTVV hadde i alle år vært finansiert med offentlige midler. Det regionale tv- og radioselskapet hadde opparbeidet seg en betydelig gjeld og i manges øyne vokst seg større enn det som var bærekraftig for organisasjonen. I begynnelsen av 2012 stod selskapet registrert med rundt 1.700 ansatte og et underskudd på over 1,2 milliarder euro.

Stengingen av Canal Nou i 2013 skal ha rammet ikke bare de ansatte i kanalen, men tv- og filmproduksjon i Valencina generelt. I følge avisen El País skal nedleggelsen ha ført til tap av fem av seks arbeidsplasser innen bransjen.

Den nye kanalen har fått blandet mottagelse hos politiske partier i Valencia. Kritikere av «gjenopplivelsen» frykter at bedriftens utgifter på nytt skal bli for høye og at man vil gjenta de samme feilene som ble begått under Canal Nou´s tid.

Valencia-regjeringen forsvarer på sin side prosjektet og viser til behovet for regional kulturformidling og kringkasting av lokale nyheter. Regjeringen mener å ha fått på plass «kontrollmekanismer» som gjør det vanskelig å begå feilene som ble gjort under styringen av den forrige Valencia-kanalen. Den nye kanalen som har fått navnet À punt (Klar) startet sendingene søndag 10. juni. Kanalen har 400 ansatte og et årlig budsjett på 55 millioner euro.

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter