Valencia ber regjeringen om lån

Publisert

PPs regionsregjering i Valencia har besluttet å be om lån fra regjeringens nyopprettede krisefond. Hvor stort beløpet blir er foreløpig ikke klart, men midlene skal gjøre det mulig for regionen å opprettholde likviditet og betjene offentlige utgifter.

Krisefondet som regjeringen i Madrid opprettet den 13. juli er på 18 milliarder euro og er tiltenkt regioner som trenger tilskudd til utgifter i offentlig sektor og til overholdelse av gjeldsforpliktelser. Valencia er den første regionen som ber om lån fra det nye fondet.

PPs regionsregjering i Valencia har besluttet å be om lån fra regjeringens nyopprettede krisefond. Hvor stort beløpet blir er foreløpig ikke klart, men midlene skal gjøre det mulig for regionen å opprettholde likviditet og betjene offentlige utgifter.

Krisefondet som regjeringen i Madrid opprettet den 13. juli er på 18 milliarder euro og er tiltenkt regioner som trenger tilskudd til utgifter i offentlig sektor og til overholdelse av gjeldsforpliktelser. Valencia er den første regionen som ber om lån fra det nye fondet.

Lånet Valencia vil få skal blant annet gjøre det mulig for regionen å betale ned på gjelden til apotekene. Valencia skylder lokale apotekforhandlere 480 millioner euro – kostnader til legemidler som er dekket av trygdeordninger og som apotekene har lagt ut for siden februar i år.

På en pressekonferansen som det regionale PP avholdt i Altea tidligere i uken forsikret Valencias visepresident, José Císcar, at hjelpen fra krisefondet ikke vil forplikte regionen til nye innsparinger. Lånet skal derimot gjøre det mulig for regionsstyret å overholde allerede avgitte løfter om at underskuddet for 2012 ikke skal overstige 1,5 prosent av regionalt bruttonasjonalprodukt.  

Visepresidenten ble også spurt om forestående nedskjæringer i offentlig sektor og skal i følge avisen Información ha bekreftet at det vil komme oppsigelser.

Císcar ville imidlertid ikke gå nærmere inn på hvilke sektorer som vil bli berørt, men mente at oppsigelsene var nødvendige fordi regionen ikke lenger har økonomi til å lønne alle ansatte.

Utspillet fra regionsregjeringen i Valencia kommer samtidig med at PP sentralt vedtok den nye nasjonale spareplanen i Kongressen.

Innsparingene, som blant annet innebærer at dagpengene til arbeidsledige reduseres, merverdiavgiften økes, skattefradraget ved boligkjøp fjernes og lønningene til offentlig ansatte kuttes, ble vedtatt kun med stemmer fra PP som har flertall i kongressen. Tiltakene skal i følge regjeringen spare staten for 65 milliarder euro over en toårsperiode.

Samtlige opposisjonspartier i Kongressen skal ha vært imot det nye vedtaket.

Samme dag ble det også arrangert demonstrasjoner rundt omkring i landet. Flere hundre tusen fagorganiserte, offentlig ansatte og andre berørte tok til gatene i protest mot innsparingene som mange mener representerer et historisk stort tilbakeskritt for den spanske velferdsstaten.

 

 

Av Ole C. Glad

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter