Valencia-Barcelona på 2 timer

Publisert

En togreise fra Valencia til Barcelona vil i fremtiden kunne gjennomføres på bare to timer, én time mindre enn i dag. Arbeidet med traseen for høyhastighetstoget (AVE) som skal gjøre reisen mulig vil starte i 2019 og har et budsjett på over 1,1 milliarder euro. Prosjektet inngår i den såkalte Middelhavskorridoren fra nord til syd i Spania og knytter spanske toglinjer til det franske jernbanenettet.

I dag har Valencia (i innbyggertall den tredje største byen i Spania) kun AVE-tog til Madrid. Med den fremtidige forbindelsen til Barcelona vil man ikke bare kunne reise til den katalanske hovedstaden på rekordtid, man vil også kunne reise raskere mellom Valencia og Castellón og knyttes opp mot byer lenger syd som Alicante og Murcia. Sistnevnte strekning, mellom Valencia og Castellón, er ventet å være operativ allerede i 2017.

Les også: AVE-toget mangler 30 km trasé


Middelhavskorridoren

Middelhavskorridoren er et omfattende prosjekt som er ment å revolusjonere transportsektoren på Den iberiske halvøy. Toglinjene som bygges går fra Frankrike i nord til Andalucia syd i Spania.

Korridoren bygges for høyhastighetstog, vanlige passasjertog og godstog og er ventet ferdig i 2030. Hensikten med utbyggingen er å gjøre transport mellom nord og syd mer effektiv. Prosjektet får støtte av EU og fondet for regional utvikling (European Regional Development Fund). 

Norsk Helsebedrift søker helsesekretærer på hel-, og deltid!

Jobb fra hjemmekontor i Spania! Bor du i Alicante området, gjerne Torrevieja og ønsker å jobbe fra Spania fra hjemmekontor mot norske pasienter via nett på telefon og data, er...

Selge spaniaboligen din UTEN å reise til Spania?

Hele pakken hos LNDINBOLIG En del av våre kunder som vil selge boligen sin hverken kan eller ønsker å reise til Spania for å avvikle eierforholdet.Det kan være, tidsklemme, arveoppgjør,...

Relevante nyheter