Uventet innspill i Urdangarín-saken

Publisert

Det er feil å ta ut tiltale mot prinsesse Cristina. Det mener statsadvokaten ved den spanske antikorrupsjonsenheten på Mallorca. I en skriftlig henvendelse ber han uventet domstolen i Palma om å holde prinsessen utenfor saken. Henvendelsen kommer utenom vanlig saksgang og på et tidspunkt der domstolen venter på det som anses som ny og viktig informasjon i saken. Det er andre gang personer høyt opp i det spanske rettssystemet kommer med innspill imot at det skal tas ut tiltale.

Etterforskningen av den spanske kongefamiliens yngste datter har den siste tiden gått i retning av en mulig ny tiltale, denne gangen for skatteunndragelsen og hvitvasking av penger. Domstolen på Mallorca har imidlertid bedt om mer informasjon fra spanske likningsmyndigheter og vil ta en beslutning når den foreligger. Det oppfattes derfor som rart at statsadvokat Pedro Horrach velger å komme med et innspill før dette. I et brev til domstolen ber Horrach dommeren om ikke å ta ut tiltale, fordi påstandene mot prinsessen i følge ham er grunnløse.

Etterforskningen i Caso Urdangarín har pågått i over to år. Først ble det tatt ut tiltale mot prinsessens ektemann Iñaki Urdangarín og hans kompanjong Diego Torres. De to står i dag tiltalt for bedrageri av flere millioner euro gjennom organisasjonen Instituto Nóos. Senere ble også prinsessen trukket inn. Hun og ektemannen skal ha brukt statusen som medlemmer av kongehuset til å skaffe offentlige støtte til organisasjonens prosjekter, for deretter å overføre pengene til firmaet Aizóon som de eier sammen. Prinsessen ble tiltalt i april i år, men domstolen på Palma på Mallorca bestemte senere at tiltalen skulle frafalles, også da etter innspill fra statsadvokatens kontor.

I følge avisen El Mundo nekter Horrach for at han tar parti med prinsessen. I en uttalelse til media forsikrer han folk om at han ville vært den første til å reagere dersom han mente det var grunnlag for en tiltale. Hadde han sett «indikasjoner på kriminell handling fra Doña Cristina de Borbón» ville han som statsadvokat tatt affære, heter det i uttalelsen.

Horrach mener prinsessen ikke har deltatt i beslutninger som angår den pågående straffesaken og at man ikke kan ta ut tilale mot noen basert på “rykter og antagelser”. Til dette bemerker El Mundo at Horrach ser ut til å ha glemt at domstolen de siste månedene er blitt forelagt nye opplysninger som tyder på at prinsessen i aller høyeste grad har vært involvert. Det refereres til firmaet Aizóon, som skal ha blitt brukt til å underslå penger og der prinsessens signatur dukker opp på alle slags dokumenter, et bevismateriale som angivelig avslører at firmaet ble brukt til å hvitvaske penger fra Instituto Nóos.

Dersom det blir tatt ut tiltale mot prinsessen, vil hun etter vanlig prosedyre måtte stille i retten og avgi forklaring. Det vil i så fall være første gang et medlem av det spanske kongehuset i moderne tid havner under rettergang. Hvor sannsynlig dette er, blir det ikke spekulert i. El Mundo nøyer seg med å opplyse at da Aizóon ble anmeldt av likningsmyndighetene for skatteunndragelse for årene 2007 og 2008, gjaldt tiltalen kun for ektemannen og ikke for henne, selv om begge driver selskapet og hun eier femti prosent.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter