Utvises av partiet for drapstrusler

Publisert

Partido Populars ungdomsorganisasjon Nuevas Generaciónes (NNGG) er igjen i søkelyset etter at ett av organisasjonens medlemmer skal ha kommet med drapstrusler mot et parlamentsmedlem fra partiet Izquierda Unida. Drapstruslene skal ha blitt fremsatt på sosiale medier i forbindelse med den nye ETA-dommen i Strasbourg. NNGG tar selv avstand fra truslene og har igangsatt en prosess som trolig ender med at vedkommende blir utvist fra partiet.

Det er tredje gang på kort tid at NNGG havner i søkelyset på grunn av uheldige opptredener fra partiets medlemmer. Tidligere i år ble det klart at flere av organisasjonens medlemmer var blitt avbildet på internett mens de gjorde fascisthilsen og poserte foran flagg med fascistiske og nazistiske symboler. Saken skapte sterke reaksjoner i media og ble klagd inn til EU-kommisjonen i Brussel som svarte med å be spanske politikere om å være tydeligere på å fordømme fremmedfiendtlige og diskriminerende holdninger. Noe senere fikk NNGGs ungdomsleder i provinsen Huesca i Aragón kritikk for å ha lagt ut nakenbilder av en neddopet jente på Twitter, noe som av enkelte ble oppfattet som harselas over temaet vold mot kvinner.

Den siste saken skal også ha skjedd på det sosiale mediet Twitter. Ett av NNGGs partimedlemmer i Madrid skal ha kommet med drapstrusler mot parlamentsmedlemmet Alberto Garzón fra sosialistpartiet Izquierda Unida (IU), angivelig fordi vedkommende uttrykte støtte til den nye ETA-dommen fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Dommen slår fast at den såkalte Parot-doktrinen som Spania har brukt til å holde ETA-fanger fengslet strider med menneskerettskonvensjonen.

IU-medlemmet Garzón skal ha applaudert avgjørelsen og kalt dommen en god nyhet fordi lover og regler burde være basert på «godt skjønn og menneskerettigheter, og ikke hat». Uttalelsen ble ikke godt mottatt hos Jaime Mora fra NNGG som skal ha svart med å legge ut en melding på Twitter der han kommer med drapstrusler mot Garzón og «hans sort». NNGG skal kort tid etter ha tatt avstand fra Moras uttalelser og opplyst at de vil igangsette en prosess som sannsynligvis leder til at vedkommende blir utvist fra partiet. Mora skal etterpå ha beklaget drapstruslene og trukket seg fra partiet på eget initiativ.

 

Nuevas Generaciones del Partido Popular

Partiet ble opprinnelig stiftet i 1977 under navnet Nuevas Generaciones de Alianza Popular. Etter at Alianza Popular skiftet navn til Partido Popular i 1989, endret ungdomsorganisasjonen navnet til Nuevas Generaciones del Partido Popular (Nye generasjoner av Partido Popular). Mange av dagens PP-politikere har en fortid i NNGG.

Sommeren 1997 ble ett av NNGGs partimedlemmer i Baskerland, Miguel Ángel Blanco Garrido, bortført og drept av medlemmer av ETA. Drapet skal ha vært en ren henrettelse etter at daværende regjering ledet av José María Aznar (PP) ikke ga etter for trusler og krav om å løslate ETA-fanger fra spanske fengsler. Regjeringen skal ha fått 48 timer på seg til å oppfylle kravet. Femti minutter etter at tidsfristen hadde gått ut skal Miguel Ángel Blanco Garrido ha blitt skutt to ganger i hodet og senere dødd som følge av skadene.

 

Parot-doktrinen

Ordningen brukes i det som regnes som spesielt alvorlige tilfeller og betyr at det vanlige kravet til redusert soning i praksis ikke får anvendelse, slik som god oppførsel, jobb, studier eller andre forhold. I likhet med mange andre land har Spania et straffeutmålingssystem der folk på papiret kan idømmes langt flere år i fengsel enn det som er landets maksimumsstraff på 30 år. Ved å la krav på redusert straff gjelde for det kunstig høye antallet år og ikke for maksimumsstraffen på 30 kan fengslede holdes innesperret lenger enn det egentlig er anledning til. Doktrinen er oppkalt etter en høyesterettsdom fra 2006, som på denne måten hindret løslatelse av tidligere ETA-medlem Henri Parot. Partido Popular har hele tiden vært tilhenger av ordningen og mener den er et nødvendig hjelpemiddel i kampen mot ETA.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter