Utfordrende høstsesjon for Zapatero

Publisert

Spanias statsminister Jose Luis Rodriguez Zapatero forventes å ha en tøff høst dette året. Når høstsesjonen starter skal flere store reformer og nye lover vedtas som forventes å få hard motstand. 

De nye lovene skal bidra til å gjøre den spanske økonomien mer konkurransedyktig og redusere offentlige kostnader.

Spanias statsminister Jose Luis Rodriguez Zapatero forventes å ha en tøff høst dette året. Når høstsesjonen starter skal flere store reformer og nye lover vedtas som forventes å få hard motstand. 

De nye lovene skal bidra til å gjøre den spanske økonomien mer konkurransedyktig og redusere offentlige kostnader.

Det største opposisjonspartiet Partido Popular har vist seg svært lite samarbeidsvillig eller konstruktiv for å søke kompromisser til tross for de store utfordringer Spania står over.

Arbeidsmarkedet

Først ut er reformen av arbeidsmarkedet hvor sosialist-regjeringen får kraftig motstand fra arbeidstakerorganisasjonene. Organisasjonen for lederne i Spania mener reformen er utilstrekkelig og ikke går langt nok i å bedre på lover som regulerer arbeidsmarkedet i Spania. Loven ses på av utenforstående som helt nødvendig for å gjøre den spanske økonomien mer konkurransedyktig. Arbeidstakernes organisasjoner har varslet generalstreik 29. september.

Pensjoner
Pensjonsreformen er neste store lov som skal vedtas. Loven til øke dagens pensjonsalder til 67 år og redusere pensjonene for mange. Spania lider av samme problem som svært mange europeiske land, antallet pensjonister øker sterkt i forhold til antall arbeidende innbyggere. Noe som gjør det vanskeligere å finansiere pensjonene.

2011 budsjettet
Budsjettet for 2011 som skal vedtas senere i høst forventes å bli vanskelig. Statsminister Zapatero har allerede kuttet i kostnadene noe man må fortsette med i 2011 for å sette statens kostnader i forhold til inntektene. PSOE-regjeringen har også mistet noe av støtten fra de minste partiene i Spania.

Regjeringen har tidligere fått vedtatt blant annet en stor reform av de spanske sparebankene.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter