Ulovlig jakt et økende problem

Publisert

Ulovlig jakt på villgeit er blitt et økende problem på Costa Blanca. Dyret er av typen mankesau og lever i fjellene langs kysten i Alicante-provinsen. Bestanden reguleres av regionale myndigheter som hvert år fastsetter kvoter for jakt med svært strenge regler for felling. Enkelte lisensbærere velger imidlertid å skyte dyr i smug for å holde på kvotene sine og på den måten sikre seg større utbytte. Den siste tiden skal flere personer ha blitt tatt på fersken, blant annet ved fjellet Puig Campana i Finestrat.

De siste ti årene har man opplevd en økning i bestanden av mankesau i provinsen Alicante. I følge avisen Información anses økningen som viktig fordi denne arten i Spania kun finnes i Almeria, Murcia og Alicante. Det er regionale myndigheter i Comunidad Valenciana som påser at bestanden holdes ved like og som hvert år fastsetter jaktkvotene på grunnlag av tellinger. Derfor er den ulovlig jakten som ikke registreres svært ødeleggende. Når dyrene ikke meldes inn mister man kontrollen på hvor stor bestanden er.

Reglene for felling er strenge. Hvert dyr som skytes skal merkes, avfotograferes på stedet og fellingen skal meldes inn for registrering.

Problemet skal den siste tiden ha øket i omfang. Oppsynsmannen for Polop kommune, José Gabriel Fernández, sier til Información at flere er tatt på fersken med døde dyr. Det har også kommet inn anmeldelser fra andre hold.

Unnskyldningene man får høre fra jegerne som blir tatt er mange. Enkelte hevder de ikke hadde kjennskap til reglene for felling, andre sier de ikke har meldt inn byttet grunnet manglende dekning på mobilen, forklarer Fernández. Et av de siste tilfellene man hadde var en jaktgruppe i fjellet Puig Campana i Finestrat kommune, som hadde forsøkt å gjemme byttet da inspektørene kom.

Brudd på reglene innebærer bøter på mellom 300 og 1000 euro (mellom 1.600 og 8.200 kroner). Blir man tatt flere ganger blir lisensen inndratt. Jakt uten lisens anses som en kriminell handling og behandles av domstolene.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter