Ulovlig import av tobakk til Spania

Publisert

Et år etter at det ble innført røykeforbud på spanske barer og restauranter, har staten satt opp avgiftene på tobakksvarene. I 2011 ble skattene på tobakk satt opp 15 prosent. Dette har ført til at tobakkssmuglingen har eksplodert.

Prisstigningen som skulle gi staten høyere inntekter, har fått motsatt effekt. Spanjolene kjøper mindre tobakk i butikken. Tobakkssmuglingen har økt.
I et intervju i VG blir det hevdet at kinesiske bander smugler hundrevis av tonn tobakk gjennom Afrika og til Spania.

Et år etter at det ble innført røykeforbud på spanske barer og restauranter, har staten satt opp avgiftene på tobakksvarene. I 2011 ble skattene på tobakk satt opp 15 prosent. Dette har ført til at tobakkssmuglingen har eksplodert.

Prisstigningen som skulle gi staten høyere inntekter, har fått motsatt effekt. Spanjolene kjøper mindre tobakk i butikken. Tobakkssmuglingen har økt.
I et intervju i VG blir det hevdet at kinesiske bander smugler hundrevis av tonn tobakk gjennom Afrika og til Spania.
Tobakksmafiaen selger tobakken for halv pris til lokale utsalgssteder som heller ikke betaler skatt av den ulovlige importvaren.
Dermed går de spanske myndighetene glipp av sin del av kaken.
ferske tall viser at antall pakker med tobakk solgt i Spania i 2011 gikk ned med 17 prosent.
Staten har dermed fått inn fire milliarder kroner mindre i skatteinntekter.

Enkelte spanjoler valgte å slutte å røyke da røykeloven ble innført, men det er bare en dråpe i havet.
Statens tapte skatteinntekter kommer hovedsakelig fra den økte ulovlige importen av tobakksvarene. De nye tobakksmerkene som har kommet på det spanske markedet er biligere, men også mer helsefarlig.
Det er beregnet av tobakksgruppen Altadis, at den ulovlige importen nå er beregnet til å stå for mellom syv og åtte prosent av salget i landet.

Andalucìa er regionen som ligger nærmest Afrikakysten. I provinsene Sevilla, Malaga og Càdiz blir det omsatt ulovlige tobakksvarer for det som tilsvarer 20 prosent av salget.
 
 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter