Uenighet om kjernekraft i Catalonia

Bystyret i Ascó i Tarragonaprovinsen, som allerede har et kjernekraftverk, vedtok den 26. januar at kommunen skal søke om det fremtidige spanske forvaringsanlegget for avfall fra kjernekraftindustrien. Det har medført en dyp splittelse i lokalbefolkningen, som har demonstrert både for og imot vedtaket.

Bystyret i Ascó i Tarragonaprovinsen, som allerede har et kjernekraftverk, vedtok den 26. januar at kommunen skal søke om det fremtidige spanske forvaringsanlegget for avfall fra kjernekraftindustrien. Det har medført en dyp splittelse i lokalbefolkningen, som har demonstrert både for og imot vedtaket.

Nå har den katalanske regjeringen blandet seg inn i tumultene. Regionalpresident José Montilla (PSOE) har uttrykt sin motstand mot at det planlagte avfallsanlegget blir lagt til Catalonia. Han mener regionen allerede har nok kjernekraftsinstallasjoner og påpeker at Catalonia er den autonome regionen i Spania med flest kjernekraftverk.

Zapateroregjeringen har angivelig av økonomiske årsaker vedtatt at alt radioaktivt avfall fra samtlige spanske kjernekraftverk skal samles på et sted. Svært mange småkommuner har latt seg friste av muligheten til å skape arbeidsplasser og å bli gjenstand for statlige investeringer, og har søkt om det fremtidige kjernekraftavfallsanlegget.

Relaterte saker