Turister la igjen 59.082 millioner euro

Publisert

Den spanske reiselivsbransjen opplevde en markant vekst i 2013 og næringen utpeker seg ut som Spanias viktigste konkurransefortrinn i forsøket på å gjennreise landets økonomi. Turistene la igjen i Spania 59.082 millioner euro i fjor.

Den spanske reiselivsbransjen opplevde en markant vekst i 2013 og næringen utpeker seg ut som Spanias viktigste konkurransefortrinn i forsøket på å gjennreise landets økonomi. Turistene la igjen i Spania 59.082 millioner euro i fjor.

Utenlandske turister la i fjor igjen hele 59.082 millioner euro i Spania, noe som er en økning på 9,6 prosent sammenliknet med året før. Ferielandets viktigste utemarkeder er Storbritannia, Tyskland, Frankrike og de nordiske landene, mens den største økningen kom fra Russland (28,9 prosent) og Kina (27,1 prosent).
 Spania avsluttet dermed fjoråret med tidenes høyeste noteringen siden det spanske turistdepartementet startet å hente inn reiselivsstatistikk om forbruksmønsteret til internasjonale turister i landet i 2004. En talsmann for departementet uttaler til Europa Press at den ny rekorden skyldes både den kraftige økningen i antall turister, en økning på 5,6 prosent, og en gjennomsnittlig økning i forbruket til hver besøkende. Det gjennomsnittlige daglige forbruket til feriereisende i Spania økte med 3,3 prosent til 109 euro, mens det gjennomsnittlige forbruket per turist i løpet av hele oppholdet økte med 3,7 prosent til 976 euro. Basert på tallene fra 2013 er de viktigste utemarkedene Storbritannia, Tyskland, Frankrike og de nordiske landene. I 2013 var det også en kraftig økning i konsumutgiftene til feriereisende fra Russland, Kina og Belgia, som økte med henholdsvis 28,9 prosent, 27,1 prosent og 20,2 prosent.
Nøkkeltallene fra det spanske turistdepartementet viser at britiske turister samlet hadde de høyeste konsumutgiftene. Britene la i løpet av 2013 igjen hele 12.021 millioner euro noe som er en økning på 7,8 prosent og utgjør 20,3 prosent av Spanias totale turistinntekter.
På andreplass følger tyske turister, som la igjen 9.722 millioner euro i landet. Med en økning på 7,9 prosent, utgjør nå konsumutgiftene fra de tyske feriereisende 16,5 prosent av de totale inntektene til den spanske turistnæringen. For denne gruppen økte de gjennomsnittlige daglige utgiftene med 11,1 prosent til 100 euro. Dersom vi ser på desember måned isolert sett la besøkende fra Tyskland igjen hele 570 millioner euro i Spania, altså 66 millioner euro mer enn britene.
Det tredje største gruppen utenlandske besøkende var franskmenn, som med en økning i sine konsumutgifter på 17,9 prosent tilsammen la igjen 5.926 millioner euro under fjorårets ferieopphold i Spania. Den gjennomsnittlige konsumutgift per turist for denne gruppen økte med 10,2 prosent til 624 euro. Den fortsatt gode tilstrømmingen fra de nordiske landene befester landene som Spanias fjerde viktigste utemarked og gjorde at turistnæringen det siste året har nådd 5.725 millioner euro, dette tilsier en økning på 19,4 prosent og utgjør 9,7 prosent av totalen. I desember var økningen i forbruket blant ferierende fra de nordiske landene 17,6 prosent, mens veksten i antall reisende fra disse landene var 12,1 prosent.
Catalonia, Kanariøyene, Balearene, Andalusia, Valencia og Madrid var de autonome regionene hvor de internasjonale turistene etterlot seg mest penger.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter